Zwembad? Over en uit!!!

Het Vlaams Belang heeft op 19 oktober jl. in de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) aangekondigd dat het niet langer nog de besteding van middelen (geld van de burger dus) zal goedkeuren die moeten dienen om het kaduke zwembad alsnog te proberen redden. Nu alle prognoses een somber beeld schetsen van de mogelijkheid om het zwembad alsnog te doen functioneren zoals het hoort en er door niemand – ook de experten niet – nog maar de minste ‘waterdichte’ garantie kan gegeven worden op definitief herstel, is het verhaal voor ons ‘over en uit’. Ook de juridische procedures die lopen met het oog op het aanduiden van de verantwoordelijken – en de mogelijke recuperatie van gelden – dreigen erg lang te duren en mogelijk bitter weinig op te leveren.


Bovendien wordt door ‘optimisten’ gesteld dat het zwembad ten vroegste (!) in het begin van… 2013 opnieuw zal open zijn voor het publiek.


Nog anderen poneren om er toch nog mee voort te doen tot over 13-14 jaar alles afbetaald is om dan de boel te sluiten en dan met een nieuw project te beginnen. Ondertussen zijn er flink wat miljoenen euro van de burger in de bodemloze put gestort.


Het Vlaams Belang vindt dan ook onomwonden dat er niet meer mag gewacht worden, maar dat er meteen dient overgegaan te worden tot een nieuw zwembadproject, op een andere plaats en met een veel grondiger expertise vooraf dan nu het geval is geweest. Heel wat Turnhoutenaren vinden nu al dat beter (extra) kan geïnvesteerd worden in iets nieuws dan dat de schulden van het huidige zwembad hen nog in lengte van jaren als een molensteen om de hals zullen blijven hangen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...