Voetbal op zondag in het stadspark?

Het Vlaams Belang heeft zich altijd positief opgesteld ten aanzien van KV Turnhout (veel leden, veel jeugdspelers, een grote supportersgroep, een icoon in de stad,…), maar heeft zich evenzeer kritisch opgesteld als er bijzondere constructies werden voorgelegd (denk aan de Wadi Degla – problematiek). Waar het kon, werd KV Turnhout altijd gesteund, mits er goede en duidelijke afspraken met de ploeg werden gemaakt. In de gemeenteraad bood het Vlaams Belang zelfs ooit een wisselmeerderheid aan mochten de socialisten het lastig krijgen met hun geweten… Hun houding als het over KV Turnhout ging, was in de oppositietijd immers vaak heel anders!
Toen destijds het stadion in het stadpark werd aangelegd, werden wedstrijden op zondag uitgesloten. Ondertussen werden er toch enkele uitzonderingen toegelaten, die voor geen enkele overlast hebben gezorgd. De politiediensten bevestigen dit.
KV Turnhout stelt nu de vraag om ook op zondag te kunnen voetballen om er zo ook een groter familiegebeuren van te kunnen maken en door een hoger bezoekcijfer ook meer middelen te kunnen genereren. 
Het Vlaams Belang stelt zich ook ditmaal positief op tegenover de vraag van KV Turnhout om ook – doch wat ons betreft niet uitsluitend – op zondag te mogen voetballen in het stadspark, maar vraagt tegelijk dat mogelijke voorziene risicomatchen toch op zaterdagavond gespeeld worden teneinde de orde, de rust en de veiligheid van andere stadsparkbezoekers op zondag – en ook de omwonenden – te garanderen. Een degelijk overleg met de politiediensten – waarin deze het laatste woord hebben – is daartoe aangewezen.
Het beloofde financieel plan moet onverminderd en zo spoedig mogelijk worden voorgelegd omdat eerdere afspraken dienen nagekomen te worden. Maar voor het Vlaams Belang kan deze aangelegenheid los van de concrete vraag met betrekking tot de zondagwedstrijden gezien worden. Verder pleit het Vlaams Belang voor een geregeld overleg tussen de gemeenteraad en KV Turnhout – bijvoorbeeld via de bevoegde gemeenteraadscommissie – teneinde ook in de toekomst goede afspraken te kunnen maken en ze ook te kunnen opvolgen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...