Voetbal in het Stadspark

Bijna alle Turnhoutenaren hebben wel een boontje voor de grootste voetbalploeg van onze stad. Onze fractie in de gemeenteraad ook. Daarom steunden wij de voorbije jaren met veel genoegen alle voorstellen die de totstandkoming van het nieuwe multifunctionele sportstadion vooropstelden. Bij de opening van het stadion op 5 maart werd onze steun echter niet vermeld. En dat betreurden wij zeer. Op 7 maart vertrok dan ook onderstaande brief naar de voorzitter van KV Turnhout. En op 8 maart reeds kregen we een antwoord. Ook deze brief kunt u hieronder lezen. Joos Horsten was gelukkig zo correct zijn fout te erkennen. Dat appreciëren we. En voor het overige hopen we dat het KV Turnhout voor de wind gaat in het nieuwe stadion!

—————————————-
Geachte heer Horsten,

Eerst en vooral: van harte gefeliciteerd met het nieuwe voetbalstadion in het stadspark. Moge KV Turnhout er optimaal van genieten en er veel wedstrijden winnen!
Tijdens uw toespraak op 5 maart verwees u naar de politieke meerderheid in Turnhout, die de realisatie van dit stadion heeft mogelijk gemaakt. Dat is juist, maar onvolledig. De waarheid gebiedt mij u mee te delen dat ook de oppositiefractie Vlaams Belang altijd de realisatie van het stadion in het stadspark van harte heeft ondersteund in de gemeenteraad, en dit in tegenstelling tot de andere oppositiepartijen.
Ik vond dat ik u daar aan moest herinneren en hoop dat u onze houding ten aanzien van KV Turnhout naar waarde zult weten te schatten.
Met vriendelijke groeten,
Paul Meeus
Fractievoorzitter Gemeenteraad

—————————————-
Geachte Heer Meeus,

Inderdaad had ik de positie van uw fractie in het kader van het multifunctionele sportstadion over het hoofd gezien.
Schepen Eric Vos is mij dit onmiddellijk na mijn toespraak komen meedelen. Wij verontschuldigen ons voor deze vergetelheid.
Wij zijn inderdaad als KV Turnhout trots op deze realisatie en waarderen ten zeerste de houding van alle politieke fracties die dit project gesteund hebben.

Nogmaals sorry.
Joos Horsten,
Voorzitter KV Turnhout

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...