Vlaams Belang uitgesloten op Kempense verkiezingsdebatten

[PERSBERICHT – 12 mei 2014]
Vlaams Belang uitgesloten op Kempense verkiezingsdebatten
Vlaams Belang stuurt open brief aan organisatoren.
Andermaal wordt het Vlaams Belang uitgesloten op 3 Kempense verkiezingsdebatten. Hoewel het Vlaams Belang nog steeds meer dan 10% van de kiezers vertegenwoordigt, vindt men het de logica zelve dat in belangrijke verkiezingsperioden een democratisch verkozen partij geweerd wordt uit debatten. In bepaalde gevallen wordt PVDA wel uitgenodigd, terwijl deze partij kritiekloos staat tegenover communistische dictaturen.
Het betreft volgende debatten:
Prisma vzw organiseert een debat in Turnhout op 13 mei over inburgering en integratie
Het Sociaal Forum Kempen organiseert een groot Kempens debat op 15 en 18 mei in Geel en Turnhout over sociale thema’s.
Onze partij heeft het maatschappelijk debat altijd kritisch-constructief verlevendigd en hete hangijzers op de politieke agenda geplaatst. Als enigen kunnen wij luidop zeggen dat wij een partij zijn die rechtlijnige, eerlijke en echte standpunten inneemt én luistert naar de man in de straat. Als ijsbreker hebben wij het pad geëffend en problemen in onze maatschappij bespreekbaar gemaakt. Een wetenschappelijk opinieonderzoek heeft overigens uitgewezen dat een groot deel van de Vlaamse bevolking onze visie en onze oplossingen ondersteunt. Het is dan uiterst betreurenswaardig dat de organisatoren van deze debatten hun publiek van deze visie onthoudt.
Wij hebben dan ook bij beide organisaties middels een open brief geprotesteerd tegen deze ondemocratische gang van zaken en gevraagd om ons alsnog uit te nodigen. De zelfverklaarde democraten vinden het blijkbaar wel democratisch om niet alle partijen uit te nodigen, dus weg van alle objectiviteit en kritische meningen die niet in hun kraam passen.
Bij wijze van voorbeeld vindt u hieronder een open brief aan de organisatoren van het groot Kempens debat (Sociaal Forum Kempen).
Reccino Van Lommel
3de kandidaat Kamer
Meer info: 0499 31 54 57 – info@reccino.eu
Open brief aan de organisatoren van het groot Kempens verkiezingsdebat.

Geachte heer Cools,

U zult het ongetwijfeld met me eens zijn dat we in boeiende tijden leven waar vele zaken razendsnel evolueren. Onze samenleving staat voor grote uitdagingen en de politiek moet daar antwoorden op bieden. Dat kan niet zonder gesprek en debat.
 
Onze partij heeft steeds analyses en oplossingen aangereikt, ook als ze ongemakkelijk waren, en op die manier bijgedragen aan het debat. Onze partij wil die positieve rol ter versterking van de democratie blijven spelen.
 
Daarom betreur ik als Kempense kandidaat van het Vlaams Belang dat onze partij haar rol als smaakmaker van het, als peper en tabasco in de politieke soep, niet mag spelen in de debatten die u op 15 en 18 mei organiseert in Geel en Turnhout. Nochtans is het Vlaams Belang dé sociale volkspartij bij uitstek. Dat u PVDA als extreem-linkse partij uitnodigt die kritiekloos staat tegenover grote communistische dictaturen, vindt u blijkbaar geen enkel probleem.
 
Een wetenschappelijk opinieonderzoek heeft uitgewezen dat een groot deel van de Vlaamse bevolking onze visie en onze oplossingen ondersteunt. Het is dan uiterst betreurenswaardig dat u uw publiek deze visie onthoudt.
 
“Du choc des idées jaillit la lumière”, zeggen de Fransen. Uit de botsing der meningen ontspringt de waarheid. De Griekse filosoof Herakleitos stelde dat er zonder tegenspraak geen werkelijkheid is. Het is dan ook bedroevend vast te moeten stellen dat delen van onze Vlaamse samenleving nog tekenen van onvoldoende rijpheid op dat vlak  ten toon spreiden. Maar dezelfde filosoof huldigde nog een andere waarheid, onder woorden gebracht door Plato: “Panta rei”. Alles is veranderlijk,  ik hoop dat uw mening ook in positieve zin kan veranderen en u ons alsnog uitnodigt.

Met vriendelijke groeten,
Reccino Van Lommel

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...