Vlaams Belang niet uitgenodigd op VRT-verkiezingsdebatten

Open brief van Frank Vanhecke

Het Vlaams Belang zal niet worden uitgenodigd voor de grote verkiezingsdebatten die de VRT plant op 20 mei en 3 juni. In een open brief stelt partijvoorzitter Frank Vanhecke de ondemocratische houding van de VRT aan de kaak en kondigt hij aan te zullen onderzoeken welke politieke en juridische stappen het Vlaams Belang tegen de discriminerende houding van de openbare omroep kan ondernemen.

Open Brief

Brussel, 8 mei 2007

VRT
Aan de heer Kris Hoflack
Hoofdredacteur

Per fax. 02.736.77.04

Geachte heer Hoflack,

Een document van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) stelt dat lidstaten kiezers moeten informeren “op een billijke en niet-discriminerende basis, ook via de openbare omroep” en dat “lidstaten moeten garanderen dat gelijke toegang en eerlijke behandeling van deelnemers aan de verkiezingen door de staatsmedia voorzien wordt.” Blijkbaar zijn die internationale normen voor democratie niet van toepassing op Vlaanderen en zijn openbare omroep, want wij mochten intussen vernemen dat het Vlaams Belang niet welkom is op de grote verkiezingsdebatten die de VRT plant op 20 mei en 3 juni. Daarmee verstrakt de openbare omroep, die nochtans decretaal verplicht is om objectieve en neutrale berichtgeving te verzorgen, haar discriminerende houding jegens het Vlaams Belang.

U meent dat in de grote debatten enkel de ‘kandidaat-premiers’ aan bod moeten komen. Voor alle duidelijkheid: het zijn de kiezers die daarover beslissen en niet de VRT. Bij mijn weten kent dit land echter geen rechtstreekse kanseliersverkiezingen. Het zal u bovendien niet ontgaan zijn dat Yves Leterme hierover net hetzelfde zegt. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat voor de VRT elke reden goed genoeg is om toch maar geen vertegenwoordigers van de Vlaams-nationale oppositiepartij te moeten uitnodigen.

De enige objectieve graadmeter die de openbare omroep zou mogen hanteren bij de selectie van kandidaten en partijen is mijns inziens de democratische uitslag van de verkiezingen voor het Vlaams Parlement. Bij de parlementsverkiezingen van 10 juni 2004 haalde het Vlaams Belang 24,2 procent van de stemmen. Daarmee werd mijn partij de grootste fractie in het Vlaams Parlement.

Ik teken dan ook formeel protest aan tegen het feit dat de grootste partij van het land niet aanwezig zou mogen zijn in de belangrijkste verkiezingsdebatten van de openbare omroep. Graag verneem ik van u of het Vlaams Belang alsnog uitgenodigd zal worden voor de verkiezingsdebatten van 20 mei en 3 juni. In het andere geval zijn wij genoodzaakt te onderzoeken welke politieke en juridische stappen wij tegen deze ondemocratische houding kunnen ondernemen.

Mogen wij spoedig van u een antwoord verwachten?

Met passende hoogachting,

Frank Vanhecke
Voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...