Vlaams Belang krijgt gelijk van gouverneur

Naar aanleiding van de onvolledige en  op sommige plaatsen zelfs ontbrekende bevlagging op 11 juli diende fractievoorzitter Paul Meeus een klacht in bij de provinciegouverneur.
Deze gaf ons alvast gelijk! De OCMW-gebouwen en het Begijnhof moeten volgend jaar bevlagd worden. Op de OCMW-raad werd alvast de aankoop van vlaggenmasten en vlaggen goedgekeurd…
Wat de bevlagging aan de openbare gebouwen van de stad betreft, was de bevlagging wel aangebracht, maar werd de volgorde niet altijd gerespecteerd. Ook dat moet beter!
Het Vlaams Belang zal er avast op toezien dat volgend jaar alles volgens de regels verloopt. Bovendien zal de burgemeester aangespoord worden om ook al de andere openbare gebouwen (RVA, Financiën, rechtbanken,…) te doen bevlaggen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...