Vlaams Belang en tsunami 12-12

De afgelopen dagen verschenen in de pers een aantal berichten die de indruk wekken dat het Vlaams Belang de actie 12-12 niet zou steunen, de gemeenschappelijke solidariteitsactie met het door een aardbeving en vloedgolf getroffen Zuidoost-Azië. Niets is minder waar. Maar blijkbaar hoort een en ander thuis in de strategie om het Vlaams Belang nog maar eens in een slecht daglicht te plaatsen. Bij deze willen wij graag reageren op de cocktail van halve waarheden en hele leugens.

Het is juist dat wij kritisch staan en blijven staan tegenover bepaalde organisaties die deel uitmaken van het gemeenschappelijk platform. Maar, dat neemt niet weg dat het Vlaams Belang zijn steun betuigt met de actie Tsunami 12-12 en binnenkort trouwens zelf een financiële bijdrage zal leveren. Dat sommige organisaties of journalisten dat niet graag horen, is niet ons probleem.

We wijzen er trouwens graag op dat Freddy Van Gaever – luchtvaartspecialist en volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Belang – het initiatief nam om op eigen kosten vanmiddag 48 plaatsen te reserveren op een vlucht van Virgin Airlines. Van Gaever roept zijn collega’s van het Vlaams Parlement op om – over de partijgrenzen heen – deel te nemen aan de luchtdoop. We zullen dus snel weten hoe ernstig de andere partijen het menen met hun solidariteit en of die solidariteit ook al moet wijken voor het dwaze cordon sanitaire …

En ook in Turnhout heeft onze fractie – op vraag van het college van burgemeester en schepenen overigens – uitdrukkelijk het voorstel gesteund om een krediet van 25 000 euro voor de getroffen gebieden vrij te maken.

Het Vlaams Belang is intussen zeer verheugd over de massale steun die de Vlamingen geven. Die enorme solidariteit verwijst meteen alle afgezaagde verhaaltjes over de vermeende ‘verzuring’ in Vlaanderen voorgoed naar het rijk der fabelen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...