Vincent Diels eindelijk verkozen in Stadsregio

Uiteindelijk werd ons raadslid Vincent Diels toch verkozen in de raad van bestuur van de Stadsregio als kandidaat van de oppositie.
Vorige maand was hij door de meerderheid weggestemd. Gisteren echter kreeg hij alle 12 oppositiestemmen opnieuw achter zich (VB, Open VLD en Turnhout Vooruit). De meerderheid stemde deze keer niet tegen omwille van de blijvende eensgezindheid binnen de oppositie. Ze onthield zich zelfs niet, maar leverde 21 ongeldig gemaakte stembrieven in… Daardoor werd Vincent unaniem door de oppositie verkozen…
De meerderheid van CD&V, sp.a en Groen! liet zich aldus opnieuw van zijn kleinste kant zien. Zij die altijd de mond vol hebben over democratie, inspraak en nog van dat soort dingen, blijven er blijkbaar van houden kleine politieke spelletjes te spelen, waar de burger al lang zijn buik van vol heeft.
Open VLD werd na de stemming vorige maand al enkele keren in de tang genomen omdat zij door het meestemmen voor onze kandidaat het sacrosante cordon sanitaire zou doorbreken. Om dat tegen te spreken gaven zij gisteren een moedige persmededeling uit waarin zij de meerderheid een flinke veeg uit de pan gaven. Lees even mee:

Het cordon doorbroken?
Op de gemeenteraad van maandag 3 oktober 2011 staat de ‘
Aanduiding van een lid in de raad van bestuur van het samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout’ geagendeerd. Op zich weinig speciaals, ware het niet dat dit punt reeds geagendeerd stond op de gemeenteraad van maandag 5 september. De aanduiding van Vincent Diels (Vlaams Belang) als lid van deze raad van bestuur namens de oppositie werd toen echter weggestemd door de meerderheidspartijen.
Vanuit Turnhout mogen er 6 leden aangesteld worden binnen deze raad van Bestuur: 3 uit de meerderheid (de burgemeester, de OCMW-voorzitter en een schepen) en 3 uit de oppositie (2 uit de gemeenteraad en 1 uit de OCMW-raad). Myriam Van de Heyning en Michel Stroobants (beiden Open Vld) maken op dit moment al deel uit van deze raad van bestuur. Het is dan ook vanzelfsprekend dat Open Vld geen kandidaat voordroeg voor de opengevallen functie, maar de kandidaat die door de andere oppositiepartijen werd voorgedragen zou steunen.
De meerderheidspartijen CD&V, sp.a en Groen lieten na de stemming niet na om te spreken over een doorbreking van het ‘Cordon Sanitaire’. “Voor Open Vld is de definitie van het cordon bijzonder duidelijk, namelijk dat er geen bestuursakkoorden met het Vlaams Belang worden afgesproken,” aldus fractieleider Pierre Gladiné, “een raadslid aanstellen in de raad van bestuur van een intergemeentelijk samenwerkingsverband valt hier dus duidelijk niet onder.”
Het ‘cordon sanitaire’ wordt door sommige partijen enkel bovengehaald wanneer het hen goed uitkomt.
Groen had er immer geen enkel probleem mee om samen met de voltallige oppositie (dus ook het Vlaams Belang) tegen het mobiliteitsplan te stemmen en zo een plaatsje in de nieuwe coalitie te veroveren. CD&V en sp.a gingen zelfs een stap verder door in het Vlaams Parlement de steun van het Vlaams Belang af te kopen voor de goedkeuring van het nieuwe kiesdecreet. Wie zonder zonde is werpe de eerste steen!
Om Voltaire te citeren:
“Je hais vos idées, mais je me ferai tuer pour que vous ayez le droit de les exprimer”. Ook al zijn we het over vele punten niet eens met het Vlaams Belang, toch is het voor ons belangrijk dat ook deze mening vertolkt kan worden binnen de Stadsregio. Open Vld zal daarom op de gemeenteraad opnieuw voor de kandidatuur van Vincent Diels stemmen en hoopt dan ook dat de meerderheid zich in deze ook constructiever opstelt.

Pierre Gladiné, Fractieleider                                                
                       
Bart Voordeckers, Communicatie”
       


        

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...