Verslag gemeenteraad 3 december 2007

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Marian Michielsen

Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van de Turnhoutse blog “Gazet van Turnhout” (www.turnhoutblogt.be). Enkel de passages die betrekking hebben op de VB-tussenkomsten worden door ons in vet geplaatst.

In een tijd dat er nog hoop was voor KV Turnhout. Dat iedereen ervan uitging dat Studio 100 de ploeg zou overnemen. Dat er alleen maar twee puntjes goedgekeurd moesten worden: de matches op zondagnamiddag, en een mogelijkheid voor eersteklassevoetbal. In die tijd woedde er in de gemeenteraad daarover een hevige discussie…

Het was een zaal vol blauw-witte sjaals waarin de burgemeester iedereen verwelkomde. Na een hevig debat kregen zij waarvoor ze gekomen waren.

Verder krijgt Dimitri Gevers (sp.a) een pluim voor zijn onderhandelwerk met de Vinci-groep. Die zal de ondergrondse parking aan de Warande bouwen en exploiteren.

Masterplan

De gemeenteraad wordt gevraagd om de Vlaamse Bouwmeester mandaat te verlenen om de opdracht voor de ontwikkeling van het masterplan stedelijk plateau op te nemen in de procedure van de ‘open oproep’.

Marc Clijmans (Groen!) vraagt hoe hij meer inspraak kan hebben in het verhaal: “In zo’n grote projecten heb je als burger niet altijd de kans om op tijd uw ding te zeggen.” Hij vraagt zich ook af hoe er gecommuniceerd zal worden over dit belangrijk dossier voor mobiliteit. “De vorige coalitie is hierin zwaar onderuit gegaan. Hoe gaan wij dit aanpakken om de betrokkenheid van de gemeenteraad te verhogen?” Clijmans verwijst naar de verplichte gemeentelijke begeleidingscommissie: “Bij mijn weten heeft Turnhout die niet. Bovendien is er een schrijven van de gouverneur dat zegt dat elke partij van de gemeenteraad daarin vertegenwoordigd moet zijn.”

Schepen Gevers (sp.a) antwoordt dat het stedelijk plateau het punt van inspraak zal bekijken. Hij zegt dat Turnhout wel degelijk een stedelijke begeleidingscommissie heeft, maar hij weet niets van de brief van de gouverneur. “U mag mij die documenten bezorgen, en wij zullen voldoen aan de plichten.” Daarnaast vindt ook Gevers communiceren over mobiliteit een noodzaak. “Ik heb het eerste jaar gebruikt om wat in te werken. In het volgende jaar gaan we plannen uitwerken”, zegt de schepen. “Het is enorm belangrijk dat we de raadsleden en de bevolking daarin betrekken.”

Misschien moeten we een plateau-generaal op te richten, suggereert Burgemeester Hendrickx (CD&V), naar analogie met de Brepols-generaal. Op die manier kan men de bevolking betrekken bij dit dossier.

Pierre Gladiné (Open VLD) heeft de indruk dat het dossier bij het Vlaams Gewest stil ligt: “Misschien moeten we de druk wat opvoeren, want ook zij moeten een bedrag in de begroting opnemen?”

“Net in het kader daarvan ondernemen we deze stap”, antwoordt Gevers. De Vlaamse Regering heeft volgens de schepen gezegd: “Stel eerst een masterplan op. Daarna praten we verder over de uitvoering.”

Ook de burgemeester benadrukt dat het dossier niet stil ligt. “Men heeft ons gezegd dat het een paar jaar zal duren vooraleer er middelen voor zijn. Maar het plan zal klaarliggen als die er zijn.”

Alle partijen gaan akkoord.

Volmachten

De intercommunales organiseren algemene vergaderingen. Zij vragen om inname van standpunten over de dagorde. De raadsleden moeten ook een volmachtdrager en plaatsvervangend volmachtdrager aanduiden.

Paul Meeus (Vlaams Belang) vindt dat er weinig ruimte is voor oppositie: “Wij hebben ook kandidaten ingediend omdat ons dat gevraagd is. Maar opnieuw zijn kandidaten van de meerderheid voorgedragen. Wij zijn dit soort fratsen beu.” Vlaams Belang onthoudt zich van het eerste deel. Aan de naamstemming van de volmachtdragers “die u als schijnvertoning wenst op te hangen” neemt de partij niet deel.

Groen! vraagt de stemming over Iveka en stemt tegen. De rest, behalve Vlaams Belang, gaat akkoord.

Over IKA, Pidpa, IOK, IOK Afvalbeheer, CIPAL en IVCA gaat iedereen, behalve Vlaams Belang, akkoord. De voorgedragen volmachtdragers krijgen het mandaat.

Stadspark is Sportpark

Dan gaat de match Stadsbestuur – Studio 100 van start. De laatste vraagt om de overeenkomst tussen Turnhout en KV Turnhout aan te passen. Want Studio 100 wil pas verder onderhandelen over een investering als de ploeg op zondagnamiddag kan voetballen. En als eerste klasse niet uitgesloten wordt.

Astrid Wittebolle (Groen!) krijgt eerst het woord. Zij benadrukt dat niemand van de gemeenteraad verantwoordelijk is voor wat er voorligt: “Het feit dat dit punt op de agenda komt, rust op sympathie en goodwill van ons.” Dus kan het stadsbestuur daar volgens haar ook iets uithalen. Ze stelt voor om heel het contract te herbekijken. “We willen die twee punten niet klakkeloos goedkeuren. Wij willen meer dingen zien gebeuren.”

Daarnaast vraagt ze zich af wat de ruimtelijke draagkracht is van het park. “Voor je het weet zit je in eerste klasse. Wat moet er dan gebeuren? Moeten er bomen sneuvelen, is het plein dan groot genoeg? We verwachten dat daarover wordt nagedacht.” Ook wil ze weten wat de stad zal doen als KV Turnhout alsnog failliet gaat.

In haar derde mededeling herinnert Wittebolle de raadsleden aan de persmededeling die je eerder kon lezen op deze site. “Het stadspark is meer een sportpark geworden. Als het een sportpark moet zijn, waar kunnen we dan een nieuw stadspark plaatsen?”

Burgemeester is Sinterklaas

Peter Reniers (Turnhout Vooruit) geeft een nog meer kritische noot. “Net nu er wat sympathie is komen opborrelen voor u, meneer de burgemeester, slaagt u er telkens in met zo’n dossiers, die u naar persoonlijke hand zet, die de collegiale euforie gaandeweg de grond in te boren.”

Hij vindt het bestuur niet consequent: “Wat vorige legislatuur nog met klem werd verdedigd, vindt men nu achterhaald.” 1e klasse kan er al over twee jaar zijn. ” U liet weten dat het stadion dan in de breedte moet uitbreiden. Met andere woorden: er wordt nog meer in het stadspark geknipt. Stadspark wordt langs alle kanten aangevallen, u laat het begaan.”

Reniers vraagt of de buurt al op de hoogte is. “Heeft u de omwonenden al degelijk geïnformeerd? Ik adviseer u om de communicatie op gang te trekken.” En hij vindt dat de Stad met de investeringstoelage van € 77 000 een mooi geschenk geeft aan Studio 100. “Dat u niet eens overweegt om in de nieuwe overeenkomst bijkomende bepalingen te steken die het geld van de belastingbetaler vrijwaren, is voor mij een brug te ver.” In het totaal is er volgens hem € 1 miljoen naar de voetbalploeg gegaan. Die stelling weerlegt schepen Vos (CD&V) even later: “Het gaat om de bouw van het stadion. Dat is een multifunctioneel complex geworden: ook de korfbal is daar, de school maakt er gebruik van.”

Tot slot pakt Reniers een aantal raadsleden persoonlijk aan. Hij vermoedt dat de nieuwe overeenkomst de burgemeester ten goede komt: “de sponsorgelden worden gevrijwaard en u koopt zich waarschijnlijk in als nieuwe voorzitter.” En vindt dat schepen Vos (CD&V) de overeenkomst maar moeilijk kon verdedigen. “Het was bochtenwerk eersteklas. Ik hoop dat u er vandaag niet langs de ring van Turnhout omheen gaat.” Ook sp.a spaart Reniers niet: “Hoe komt het dat jullie zo meegaand zijn in dit dossier? Kan sp.a nog in de spiegel kijken?” Reniers vindt dit geen voorbeeld van goed bestuur “maar ik veronderstel dat de meerderheid er een andere mening op na houdt.”

[c]KV Turnhout is van Turnhout[/c]

Vlaams Belang is positiever. Dat de sportraad dit dossier steunt. Dat er 300 jongeren kunnen blijven sporten. Dat de sportaccommodatie niet in het gedrang komt. Dat de stad eventuele bijkomende kosten niet moet betalen en dat de toegang van het stadspark gevrijwaard blijft, zijn voor fractieleider Paul Meeus redenen om de aanpassing van de overeenkomst goed te keuren. “We maken nog wel een bedenking bij de houding van sp.a.” Als de partij alsnog een gewetensprobleem krijgt, wil Vlaams Belang wel voor een wisselmeerderheid zorgen.

Ook Pierre Gladiné (Open VLD) zegt ja aan dit punt. “Maar het ene familiaal gebeuren mag het andere niet verdringen. De atletiekpiste moet behouden blijven.” Open VLD vraagt nog enkele garanties: “De stadsparkfunctie moet behouden blijven. De club moet op het grondgebied van Turnhout blijven spelen. En ‘Turnhout’ moet in de naam van de ploeg behouden blijven.” Meneer de burgemeester zal later in de zitting beloven dat ‘Turnhout’ in de naam wordt behouden “misschien met een mutske erop, maar de naam blijft”.

Toon Otten (CD&V) verdedigt in naam van zijn fractie het dossier. “We hebben nu twee keuzes: faillissement of overname. Enkele maanden geleden hadden we er geen.” Bovendien is het een transparant en Vlaams bedrijf dat KV Turnhout ter hulp wil snellen. Het legt de nadruk op het kleinschalige, familiale karakter van de club. “Het is een uniek project mét toekomst, waarvan het succes op de stad zal afstralen.”

Terecht op zijn hoede

Burgemeester Hendrickx (CD&V) blijft terecht voorzichtig: “we zijn nog niet rond met dit dossier”, maar hij antwoordt nog op enkele bemerkingen. Aan Reniers (Turnhout Vooruit) laat hij weten dat de gesprekken tot overname toevallig tot stand zijn gekomen: “Ik ben daarmee in contact gekomen en zou een slechte burgemeester zijn als ik er niet op was ingegaan.” En er is nog geen communicatie naar de buurt gedaan, want “er is nog geen contract.”

Aan Groen! zegt Hendrickx dat Studio 100 veel kansen zal geven aan de jeugd. Maar dat er elders een stadspark moet gevonden worden, daar is hij niet mee akoord “Het is maar een aantal dagen per jaar een sportpark, voor de rest blijft dat een stadspark.”

Maar Wittebolle (Groen!) vraagt voor alle duidelijkheid nog eens of het contract alleen op de twee punten wordt aangepast: “KV Turnhout verhuurde klaslokalen aan de Handelsschool. Studio 100 is een gezond bedrijf. We kunnen daar als stad meer uithalen, behalve die twee punten die toegevingen zijn.” Hendrickx (CD&V) zegt dat dat nog niet concreet besproken is, maar hij is er gerust in dat Studio 100 zo’n zaken in het voordeel van de gemeenschap zal toelaten.

Schepen Vos (CD&V) is blij met de goodwill van de fracties. “Het stadspark moet ook voor ons een stadspark blijven. De structuur met hoofddreef moet in elke situatie overeind blijven.” Ook voor de andere ontwikkelingen in de stad zegt Vos voldoende aandacht te hebben voor openbaar groen.

Oprolbaar stadion

Omdat er een paar keer naar sp.a is verwezen, voelt schepen Gevers (sp.a) zich geroepen om ook even te reageren. De bekommernissen van enkele jaren geleden, zijn nu niet meer aan de orde volgens hem: “De hoofdzaken toen waren de centen die de stad moest investeren en onze angst of het stadspark toegankelijk zou blijven. Nu moet de stad géén kosten dragen en de toegankelijkheid is meegevallen.” Met enige beeldspraak zegt hij dat de kandidaat-huurder 4 jaar geleden een dubieus karakter had. “Nu zouden we een solvabele en eerbare huurder uit het huis zetten waar hij woont. Dat is iets anders. Als die er een veranda bij zet, moet dat kunnen. Als het de ruimtelijke draagkracht dat aankan.” Een voorbeeld van Gevers: een struik snoeien, kan; een Champions Leaguematch tegen Chelsea zal op een ander moeten.

Toch wil Wittebolle (Groen!) meer zekerheid over de draagkracht. “Ik denk dat we nu al best nadenken over waar een stadion moet komen als KV Turnhout in eerste klasse geraakt.” Waarop schepen Vos zegt dat het voetbalveld blijft waar het ligt in het park. Wittebolle (Groen!) antwoordt dat ze ook wel weet dat we dat plein niet kunnen oprollen als een tapijtje om dat dan te verplaatsen. “Stel dat eerste klasse niet kan in het park. Is het niet interessant om in het structuurplan te bekijken waar eventueel wel een stadion kan komen?” Vos wacht toch liever tot de ploeg in tweede klasse zit.

Groen! vraagt een stemming per hoofd: Open VLD, sp.a, CD&V stemmen voor, Peter Reniers onthoudt zich, de gemeenteraadsleden van Groen! stemmen tegen.

Ondergronds parkeren

De ondergrondse parking die komt onder de Warande is toegewezen aan de groep Vinci – Van de Heyning. De gemeenteraad beslist over de concessieovereenkomst.

Schepen Gevers (sp.a) krijgt van verschillende fracties complimenten over zijn onderhandelingen. Renaat Decoster (Vlaams Belang) vraagt wel nog even wie zal controleren en hoe dat gedaan wordt. Schepen Gevers (sp.a) zal antwoorden dat de controle gebeurt door Apcoa dat nu toeziet op het bewonersparkeren.

Astrid Wittebolle (Groen!) wil de plannen eens zien. Ze hoopt dat de stad erop zal toezien dat de parking, kuub, warande en fuifzaal een geheel vormt. En dat er al wordt nagedacht over de organisatie van het verkeer in de stad. Op de volgende commissie neemt Gevers de contracten mee.

Flankerende maatregelen

En Peter Reniers (Turnhout Vooruit) ziet dat het voor de stad toch geen gratis verhaal is: “Door de flankerende maatregelen zal de stad aan 400 000 euro derven. U huurt bovendien 100 parkeerplaatsen voor 100 euro. In Parking Viane kan u voor de helft op maandbasis huren.” Reniers maakt zich ook zorgen om het bindend karakter van het contract “Er is een herziening van de overeenkomst mogelijk.” Schepen Gevers (sp.a) antwoordt later dat dat manifest onjuist is: “er is het recht om onderhandelingen te openen, niet om het contract te herzien.”

En in Art. 30 staat dat beide partijen minimaal een financieel evenwicht moeten betrachten. “Mij lijkt het dat Vinci in eerste instantie dat evenwicht moet verzorgen”, gaat Reniers verder. Hij vindt het vooral een goed contract voor de concessionaris. “Er is maar een bezettingsgraad van 25 procent nodig om uit de kosten te geraken.”

Jan Maes (Open VLD) heeft ook bedenkingen bij de flankerende maatregelen. “Het straatparkeren wordt in verschillende straten afgeschaft. Maar als die buurtbewoners bezoekers krijgen, moeten die toch al een hele afstand afleggen. Is daar in de toekomst een oplossing voor te vinden?” En 100 euro per maand vindt ook Open VLD te duur. Een derde punt: “Hoe kom je aan dat financiële evenwicht van 1,4 miljoen euro. Ik hoop dat dat goed onderzocht is. Als dat evenwicht 1,3 miljoen euro is, geeft de stad elk jaar 100 000 euro cadeau.”

In de Gloria in de raadszaal

Schepen Gevers (sp.a) is blij dat niet alles negatief is. Aan Maes zegt hij dat ze een raming aan de ontvanger hebben voorgelegd: “Die 1,4 miljoen bleek redelijk te zijn.” Over het derven van inkomsten, zegt Gevers dat dat ligt aan het beleid: “Parkeerbeleid is meer dan inkomsten genereren. Het is mensen een parkeerplaats geven waar dat het best mogelijk is.” En hij geeft toe dat de plaatsen niet goedkoop zijn, “maar het mes snijdt langs twee kanten. We krijgen 95 procent van de winst.”

Maes (Open VLD) krijgt weer het woord: “Ik ken geen enkel bedrijf dat 10 miljoen euro investeert, en dan tevreden is met 5 procent van de winst. In die 1,4 miljoen moet al een deel van de winst zitten. Eigenlijk ligt het evenwicht veel lager.” Gevers antwoordt dat in 1,4 miljoen een pak intresten zit en exploitatiekosten: “Het is niet ondenkbeeldig dat er een deel winst zit. Maar dat is onze rekening niet, en die moeten wij ook niet maken.

Maes (Open VLD) geeft niet op: “Op die 95 procent moeten we niet meer hopen. Als de boeken aantonen dat we maar tot 1,3 miljoen euro komen, moeten er bijkomende flankerende maatregelen getroffen worden, dacht ik.”

Maar dat klopt niet volgens schepen Gevers (sp.a). “Er staat kunnen en niet zullen. Dat is,” zegt hij à la In de Gloria ” een wereld van verschil.”

Alle partijen gaan akkoord.

Cameramisbruik

De Gasthuisstraat is voetgangersgebied. De controle gebeurt door een camera die nummerplaten controleert. Tussen 8.30 uur en 11.30 uur en tussen 18 uur en 20.30 uur werkt de camera niet en is de straat toegankelijk voor lossen en laden. Een aantal uitzonderingsgroepen kunnen toestemming krijgen om ook buiten deze uren de straat binnen te rijden. Zij krijgen tegen betaling een doorlaatkaart. Als de gemeenteraad dat goedkeurt, natuurlijk.

Meeus (Vlaams Belang) vindt dat het nieuwe systeem ruimte laat voor misbruik. “We blijven op onze honger voor een goed sluitend systeem.”

Schepen Gevers (sp.a) antwoordt: “De indruk is ontstaan dat je zomaar door de Gasthuisstraat kan toeren. Je kan de zaak ook omdraaien: er is geen enkele straat in Turnhout waar zoveel wordt gecontroleerd, namelijk drie kwart van de dag.”

Vlaams Belang onthoudt zich, de rest gaat akkoord. En daarmee eindigt de openbare zitting.

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...