VB in Gemeenteraad van 26 maart

Kerkfabriek betaalt renovatie Middelares niet
Bron: Gazet van Atnwerpen
Auteur: Guy van Nieuwenhuysen
De Middelareskerk moet dringend worden gerestaureerd. Het stadsbestuur wil die kostelijke opdracht op zich nemen. Wettelijk gezien moet ook de kerkfabriek een steentje bijdragen. Het Vlaams Belang dringt er op aan dat dit inderdaad gebeurt.

Turnhout

Zware discussies zijn er zelden op de Turnhoutse gemeenteraad, maar volksvertegenwoordiger Paul Meeus (Vlaams Belang) bleef maandag wel hameren op de verplichting dat de kerkfabriek tien procent van de renovatie moet betalen.

Ruim tien jaar geleden zijn al renovatie- en herstellingswerkzaamheden uitgevoerd in de kerk, maar een grondige restauratie kwam er niet. Sinds 1999 is de Middelareskerk beschermd als monument. Een restauratie van het dak, de plafonds en de glasramen dringt zich op. Monumentenwacht stelde in 2003 gevaarlijke gebreken vast.

De stad wil de restauratie in drie fases laten uitvoeren. De eerste fase zou ruim 900.000 euro kosten. De overheid neemt tachtig procent van die kosten voor haar rekening. Paul Meeus nam het niet dat de stad de overige twintig procent zou financieren.

Overleggen

Het schepencollege wil best nog eens overleggen met de kerkfabriek, maar veel zal er niet veranderen, meent schepen Karel Debusser (CD&V). “De stad moet de tekorten van de kerkfabriek betalen. De rekening komt uiteindelijk toch bij ons aan.”

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...