VB in bestuur Ziekenhuizen!

Op de OCMW-raad van vorige donderdag, 24 januari, slaagde Erik De Quick er in een zetel te bemachtigen in zowel de Algemene Vergadering als de Raad van Bestuur van het AZ Turnhout, zeg maar: het fusieziekenhuis. “Dank zij” de – zij het niet verwachte – onthoudingen van de nieuwe partij TiM kon ons OCMW-raadslid zich op eigen kracht in deze vergaderingen stemmen. Naast de meerderheidspartijen is nu het Vlaams Belang als enige oppositiepartij daarin vertegenwoordigd.
Het ziekenhuisbeheer is niet te onderschatten en vraagt een stevige dossierkennis. Met Erik kunnen we zeker zijn dat hij zich zal ingraven in de ziekenhuisdossiers en da thij onze kritische, maar constructieve stem op een uitstekende manier zal laten horen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...