UW VEILIGHEID, ONZE PRIORITEIT

Gisteren startte het Vlaams Belang aan het Atomium met een persconferentie zijn precampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2006, met de titel “Uw veiligheid, onze prioriteit”. Voor onze partij moet het veiligheidsthema helemaal bovenaan de politieke agenda komen. Alleen met een harde aanpak zal de overheid erin slagen de criminaliteit terug te dringen. En dus niet zoals nu door het voortdurend ‘versoepelen’ van het vervolgingsbeleid. Als gemeenten en steden één kerntaak te vervullen hebben, dan is het wel het garanderen van de veiligheid van hun inwoners.

Veiligheid is essentieel om de leefbaarheid in stad of gemeente te verbeteren en te garanderen. Streven naar leefbare gemeenten en steden betekent ook dat er gekozen wordt voor een geïntegreerd veiligheidsbeleid waarbij naast de bestrijding van de criminaliteit ook heel wat aandacht wordt besteed aan het terugdringen van overlast, vandalisme, sociaal onaanvaardbaar gedrag en allerlei factoren die het onveiligheidsgevoel doen toenemen.

De bevolking heeft recht op veiligheid en dat recht wil het Vlaams Belang herstellen. Professor communicatiewetenschappen Frank Thevissen (VUB) merkt in Het Laatste Nieuws (30.03.2006) op dat “het Vlaams Belang terecht weer de kaart van ‘veiligheid’ trekt”, want “veiligheid is één van haar sterkste troeven”. Een slimme zet, vindt de professor, “veiligheid is en blijft hùn thema. Het Vlaams Belang is zowat de enige partij die dat thema geloofwaardig kan uitspelen.”

Het Vlaams Belang wil vanaf nu tot de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober het straatbeeld domineren. De eerste aanzet daartoe is deze veiligheidscampagne, die met professionele middelen wordt omkaderd. In de eerste plaats verdeelt de eerste partij van het land 90.000 raam- en deuralarmen onder de bevolking. Affiches worden op 4 en 2m2-publiciteitsborden in zowat alle grote en middelgrote Vlaamse steden aangeplakt. Vijf grote publiciteitswagens toeren door alle Vlaamse provincies. Op 11 april organiseert het Vlaams Belang aan de Rijnkaai in Antwerpen een grote veiligheidsmeeting en op 14 mei vindt het gemeenteraadsverkiezingencongres plaats in Mechelen.

Een samenvatting van de standpunten kan u bestellen via info@vlaamsbelang.org.

Er komt in ieder geval vaart in de campagne. Dat hadden de media ook begrepen, want ze waren in groten getale aanwezig op de persconferentie, waar kopstukken Frank Vanhecke, Filip Dewinter en Gerolf Annemans het woord voerden en de campagne voorstelden.

Ook in Turnhout zal de campagne niet onopgemerkt voorbijgaan!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...