Turnhoutse oppositie opnieuw geschoffeerd door meerderheid

Na tal van afspraken in het verre en nabije verleden tussen meerderheid en oppositie, was het duidelijk dat informatie die nog besproken moet worden met raadsleden nooit vooraf aan de pers zou meegedeeld worden alvorens het gesprek daarover zou gevoerd zijn in commissies of gemeenteraad. Op donderdag, 4 december “recidiveerde” het schepencollege echter opnieuw en werd ’s middags de pers ingelicht over het budget 2015, terwijl ’s avonds pas een commissie ter zake zou plaatsvinden.

De Vlaams Belang-fractie heeft hier, gevolgd door andere oppositiepartijen, fors tegen gereageerd. Het feit is voor ons des te ernstiger omdat vandaag twee partijen –TIM en Groen- deel uitmaken van het bestuur, maar destijds vanuit de oppositie veel misbaar maakten en protest aantekenden tegen dit soort praktijken.

Het bestuur minacht de raadsleden van de oppositie, die zij klaarblijkelijk enkel als een noodzakelijk en erg vervelend “kwaad” aanzien.

Paul Meeus

Fractievoorzitter Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...