Schuld van het Vlaams Belang?

Ze kunnen het niet laten, de dames en heren specialisten, ervaringsdeskundigen en andere universitairen. ‘Het’: het stigmatiseren en beschimpen van het Vlaams Belang als oorzaak voor (bijna) alles wat verkeerd loopt in deze maatschappij.

Vandaag gaat professor De Ruyver, veiligheidsadviseur van Verhofstadt, in De Morgen (10.08.2006) wel erg ver uit de bocht. In Oost-Vlaanderen schoot een bejaarde man namelijk in koelen bloede zijn buurman dood omdat diens veranda hem stoorde. Een schokkende gebeurtenis, die buren en vrienden met verstomming sloeg. In bepaalde perscommentaren was te lezen dat de moordenaar reeds lang labiele neigingen vertoonde, maar dat heeft De Ruyver blijkbaar niet gelezen. Hij “noemt de moord een gevolg van een samenleving waar het individu steeds meer het recht in eigen handen neemt”.

Voelt u hem komen? De professor kan er namelijk niet omheen dat niet alleen het aantal moorden de laatste vijf jaar is toegenomen, maar ook andere gewelddelicten zoals brandstichting, opzettelijke slagen en verwondingen. Neen, er is geen explosieve toename van afrekening binnen het misdaadmilieu, merkt de professor op. Dus moet er wel een andere oorzaak zijn. De professor somt ze even op: “de toenemende individualisering, het materialisme en anonimiteit (…)” (De Morgen, 10.08.2006). Hij “wijst het discours van het Vlaams Belang aan als medeschuldig voor het stijgend aantal moorden”.

Dus niet de openheid van onze grenzen (er zijn geen feitelijke grenzen meer) is verantwoordelijk voor het feit dat criminele bendes hier zomaar kunnen opereren en slachtoffers maken, niet de laksheid van politie en gerecht en dus van overheid zijn verantwoordelijk voor de stijging van het aantal moorden, maar het Vlaams Belang. Zoals ook het mislukken van de aardappeloogst wellicht op onze rug zal worden geschoven.

Met zijn besluit gaat de professor nog verder de mist in: “Als je hun discours doortrekt, eindig je in een samenleving waarin de staat geen monopolie heeft op het bestrijden van geweld”. Niet alleen slaagt Brice De Ruyver erin oorzaak en gevolg volledig door elkaar te halen, maar zijn verklaringen staan daarenboven haaks op de programmapunten van het Vlaams Belang. Wij pleiten wel dégelijk voor grenzen, wij pleiten voor solidariteit binnen de Vlaamse gemeenschap en wij pleiten voor een staat die wel dégelijk het monopolie van het bestrijden van geweld bezit, een staat die haar monopolie dan ook daadwerkelijk gebruikt om de veiligheid van haar burgers te garanderen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...