Reccino van Lommel volgt Wim Peeters op

Op de gemeenteraad van 4 juni legde onze jonge afdelingsvoorzitter de eed af als nagelnieuw gemeenteraadslid en dit in opvolging van Wim  Peeters die ontslag nam om gezondheidsredenen.
Met Wim verliezen we in de fractie een loyale, humoristische en gewaardeerde collega. De afdeling en de fractie houden er aan hem zeer van harte te danken voor de inzet als mandataris voor het Vlaams Belang.
Door zijn vertrek komt de plaats vrij voor de 26-jarige Reccino van Lommel. Hij is reeds geruime tijd onze gerespecteerde afdelingsvoorzitter, nationaal VBJ-bestuurslid, lid van de nationale Partijraad en regio-penningmeester. Met hem begroeten wij in onze fractie een talentvolle jongere. Uiteraard wensen wij hem alle succes en hopen we dat hij na de gemeentreaadsverkiezingen van 14 oktober zijn mandaat kan verder zetten. Op onze verkiezingslijst zal hij immers een prominente plaats innemen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...