Paul Meeus op Kamerlijst – Sonja Warpy op Senaatslijst

Twee Turnhoutenaren op de VB-lijsten voor de komende verkiezingen. Gemeenteraadsleden Paul Meeus en Sonja Warpy stellen zich even voor…

Paul Meeus 3e opvolger Kamer

Al een leven lang ben ik actief in de Vlaamse Beweging. Reeds 15 jaar werk ik voor het Vlaams Belang als parlementair medewerker op de Kamerfractie. Ik deed er ruime parlementaire ervaring op als medewerker in de onderzoekscommissie Dutroux, de commissies Familierecht, Justitie en Sociale Zaken. Naast staatshervorming en taalwetgeving behartig ik tal van dossiers voor Gerolf Annemans. In 2007 volgde ik Guido Tastenhoye kortstondig op als effectief Kamerlid.


Sedert 1995 ben ik OCMW-raadslid te Turnhout en sinds 2000 ook gemeenteraadslid. In 2004 werd ik fractievoorzitter. Ik vind het een hele eer dat de Turnhoutse politieke wereld mij omschrijft als “zeer te duchten”. Vriend en vijand zijn het er over eens dat ik met voorsprong een van de actiefste verkozenen ben met een sterke dossierkennis. Turnhout en de stadsregio liggen mij na aan het hart.


Ik ben gehuwd en ben vader van drie volwassen dochters, en zet mij onverminderd in voor ethische normen en traditionele christelijk-humanistische waarden, voor de gezinnen en een veilig en onafhankelijk Vlaanderen.


 


Sonja Warpy 16e plaats Senaat


Ik geloof dat als Vlamingen willen samenwerken, wij Vlaanderen menselijker, veiliger en dus leefbaarder kunnen maken. Daartoe is een grote schoonmaak nodig in het politieke bestel en moeten we af van de hindernissen die de Franstaligen opwerpen in onze strijd voor een zelfstandig en beter Vlaanderen. Het is hoog tijd dat we niet langer onze tijd verliezen aan het hopeloze hervormen van de Belgische staat, maar dat de Vlamingen de stap durven zetten naar de echte vorming van een vrije Vlaamse staat.


In 2006 werd ik verkozen in de Turnhoutse gemeenteraad en bekommer ik mij om de sociale dossiers en de noden van de vergeten burgers in onze stad. Maar daarnaast wil ik graag ook ruimer mijn stem laten horen voor de ideeën van het Vlaams Belang. Daarom steun ik als basismilitant en lokale mandataris de strijd van onze partij voor de ‘Vlamingen eerst’.


 


 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...