Parkeren in Turnhout!!!

We zullen het geweten hebben. Half april werd, met de nodige vertraging, de nieuwe parkeerregeling ingevoerd. Nu één maand later, regent het reeds klachten. De belangrijkste klacht is dat de bewoners van de aanpalende straten van de betaalzone nu zelf in hun eigen straat niet meer kunnen parkeren. Hun straten worden ingenomen door langparkeerders die op deze manier de parkeerretributie willen ontlopen. Op de communicatieraad van 13 mei, waar deze klacht door verschillende buurtcomités werd geuit, antwoordde het stadsbestuur dat men hiertegen nu niet kon optreden omdat men eerst een algemene evaluatie van de nieuwe parkeerregeling moest afwachten (ten vroegste september of oktober).  Een evaluatie of niet, een probleem van deze aard lost men niet op zonder ingrijpende maatregelen en bovendien: hoe sneller, hoe beter. Voor het stadsbestuur dat met deze parkeerregeling “de straten wil teruggeven aan de bewoners”, is het alvast een reuze flater geworden!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...