Op dezelfde lijn!

De Mondiale Raad evalueerde de stedenband met Hanzhong, alsook de voorbereiding van de geplande, maar afgelaste reis van een Turnhoutse delegatie. U las op deze webstek al meer over onze standpunten ter zake. Bovendien interpelleerde onze fractievoorzitter tot tweemaal toe het schepencollege over deze zaak op de jongste gemeenteraden.

De Mondiale Raad komt nu op haar vergadering van 28 mei jl. tot gelijklopende bevindingen inzake de samenstelling van de delegatie, de inhoudelijke voorbereiding, de concrete doelstellingen, de transparantie en de financiële kant van de zaak. Natuurlijk wordt er nergens verwezen naar de standpunten van het Vlaams Belang, maar wie onze tussenkomsten heeft gehoord en gelezen en ook het verslag van de Mondiale Raad er op naleest, zal overtuigd zijn van de opvallende gelijkluidendheid.

Het Vlaams Belang is daarover verheugd en zal deze versterking van haar argumentatie zeker bij de besprekingen in commissie 4 aanwenden!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...