Omdat wij de Vlaming verdedigen

Dames en heren, goede vrienden, waarde partijgenoten,

In het Parijse Louvre-museum hangen vele meesterwerken van onze Europese en Vlaamse schilderkunst. De Fransen kopen niet alleen graag onze economie uit, ze bezitten ook een flinke collectie van onze grootste schilders. Daaronder die van mijn absolute favoriet, gezien zijn band met het Pajottenland: Pieter Brueghel-de-Oude. Geen enkele schilder heeft zo diep onze Vlaamse volksaard weten uit te drukken: aards, zinnelijk, grappig en tegelijk religieus, mystiek, contrair. Een oer-Vlaamse meester. Een van die Brueghel-doeken fascineert me speciaal: met als achtergrond een onvervalst Vlaams boerenlandschap, zitten daar vijf kreupele bedelaars zomaar wat te niksen en op hun krukken te hangen. Alhoewel: als je goed toekijkt, zie je dat ze gek zijn uitgedost en een soort straatact opvoeren, een toneeltje om hun gebrek in de verf te zetten. Kwestie van de voorbijgangers te misleiden en tot enige toegeeflijkheid en vrijgevigheid te bewegen. Ook dat is een typisch voorbeeld van onze Vlaamse volksaard, die ons zelfs vandaag in de politiek nog parten speelt. Weet ge hoe ze dat noemen: veel te goed is half zot!

Met onze Christelijke waarden en normen zou je eerst bijna compassie krijgen met die sukkels en uw portefeuille bovenhalen, tot het echter duidelijk wordt dat Brueghel hier een oud Vlaams spreekwoord wil uitbeelden: "De leugen gaat net als de kreupele op krukken." Waarmee bedoeld wordt dat hypocrisie en schone schijn het wel een tijd kunnen volhouden. Leugens kan men slechts toedekken met andere leugens, tot heel het verhaal in duigen valt. Maar vroeg of laat, en dat is onze taak, zullen ze door de mand vallen.

Goede vrienden, is het aan mijn slecht karakter te wijten dat ik aan dit Brueghelwerk moest denken bij het aanschouwen van de strompelgang van de Belgisch/Vlaamse politiek? En… ik zou ook kunnen verwijzen naar de Vlaamse minister-president Kris Peeters, die een paar weken geleden van zijn paard viel en door het televisiebeeld strompelde op krukken. Maar… zo slecht ben ik niet. Ik ga daar dus niet naar verwijzen. Maar… meteen wist ik waarmee ik mijn speech voor vandaag zou beginnen. Beste vrienden: dit land, België, dat het onze niet is, loopt mank langs alle kanten, het strompelt… naar nergens. Ook de Vlaamse regering, weinig meer dan een filiaal van dat Belgische straattheater, is kreupel en verstrikt zich in de hypocrisie. Ze liegen onder elkaar, ze liegen tegen zichzelf, maar vooral: ze beliegen U, het volk, de kiezers.

Inderdaad, dé grote leugen die vandaag aan alle Vlamingen verkocht wordt, is dat zij nu een eigen regering zouden hebben die het verschil maakt, die politiek, economisch en sociaal over de slagkracht beschikt om Vlaanderen te besturen en de Belgische ziekte buiten te houden. Niets is echter minder waar. De Vlaamse regering voert, net zoals in het Bruegheliaans meesterwerk, een straattoneel op. De vaudeville rond de Antwerpse Lange Wapper en het warm en koud blazen rond B-H-V en de Wooncode zijn slechts een paar voorbeelden. Niet Kris Peeters regeert hier, wel Yves Leterme, die helemaal naar de Belgicistische stal van de aloude CVP is teruggekeerd: de stal namelijk van Dehaene, Van Rompuy, Martens, Eyskens, – de vergrijsde en goed met het paleis bevriende mandarijnen – die in de coulissen terug de oude tsjevenpolitiek bedrijven – tot meerdere eer en glorie van vorst en vaderland. En Kris Peeters… die mag vooral de schijn ophouden en als nar rond paraderen, luid roepend en zwaaiend met loze slogans:

VIA, Vlaanderen in Actie, pact 2020, of hoe het ook allemaal mag heten. Namen waar niets achter zit, etiketten op nauwelijks verpakte gebakken lucht.

En als ik zeg dat Leterme, mevrouw Thyssen, en de oude CVP-krokodillen over Vlaanderen regeren, dan druk ik me nog zwak uit. In dit land-der-kreupelen trekt eigenlijk de PS aan de touwtjes, zo weet intussen zelfs de ambassadeur van de Verenigde Staten. De touwtjes van het Belgische regime, én dus ook van de Vlaamse deelregering. Zij willen geen “grote staatshervorming” die de Waalse hangmatcultuur onder druk zou zetten, en ze zal er dus ook niet komen. Achter het geblaf van FDF’er Maingain in de frontlinie, zitten de echte strategen van het Belgische Ancien Régime: het koningshuis, de Brusselse francofonie, de ‘haute finance’ en uiteraard de Waalse particratie. Zij trekken wél aan één zeel en Vlaanderen strompelt in verdeelde slagorde!

Tussen haakjes: het is pijnlijk hoe de N-VA, de partij die zichzelf heeft uitgeroepen tot de “fatsoenlijke versie” van het Vlaams-nationalisme, zich in dit leugenpaleis heeft laten opsluiten. Er zit rode nagellak op hun Vlaamse Leeuw. Vertel mij eens, beste vrienden van de N-VA, wat dat ‘participationisme’ nu eigenlijk al heeft opgeleverd? En gaan we werkelijk zitten afwachten tot er een vette vis in onze richting wordt gegooid? Leeuwen, goede vrienden, eten geen vissen, alleen katten doen dat. Katten gaan ook op de schoot, leeuwen niét…!Beste vrienden, de pijnlijke waarheid is dat de Vlaamse traditionele partijen, inclusief N-VA, door de media opgehemeld worden omdat ze ongevaarlijk zijn. Ongevaarlijk voor het Belgische regime, voor het status-quo en helemaal ingebed in het netwerk van hele en halve leugens. En ik ga ze ook voor u opsommen, de vijf grote leugens die wij als Vlaams Belang moeten en zullen ontmaskeren, zodat het, net als in het meesterwerk van Brueghel, duidelijk wordt dat ze op krukken gaan.

Ten eerste: dit land, België, dat het onze niet is, leeft in de ontkenning. Het ontkent alles, behalve zichzelf. Het negeert vooral de eigen Grondwet. Na decennialang verkrachten van die Grondwet door het verkwanselen van de Vlaamse meerderheid via allerhande grendels, alarmbellen en belangenconflicten, na het betonneren van de faciliteiten en het aanvaarden van Brussel als onleefbaar derde gewest, wordt vandaag het grootste straattoneel opgevoerd. Ondanks een duidelijk arrest van het Grondwettelijk Hof, ondanks het feit dat B-H-V bij gewone meerderheid kan en moet gesplitst worden, strompelt Vlaanderen als een kreupele naar de onderhandelingstafel van een loodgieter. Die man, Jean-Luc Dehaene, wordt slapend rijk met zijn bestuursmandaten bij ABInBev, Lotus Bakeries, Umicore, Dexia en Thrombogenetics, en passeert in zijn vrije tijd nog eens langs de kassa als Europees volksvertegenwoordiger. Maar in zulke ‘staatsmannen’ zonder schaamte of principes heeft Vlaanderen geen vertrouwen.

Wij wachten in ieder geval niet op het late paasei dat Dehaene uit zijn hoge hoed zal toveren. Wij willen dat Vlaanderen neemt wat het toekomt! BHV splitsen zonder prijs mét een Vlaamse meerderheid: dát is democratie!

Vrienden, laat het klaar en duidelijk zijn: een land dat eist dat een prijs wordt betaald voor de splitsing van B-H-V – en dus voor de toepassing van de Grondwet – is niet waard dat het bestaat. Een Vlaamse regering, die dit oogluikend toestaat, moet opstappen!

Ten tweede blijft dit land, dat het onze niet is, elke eis van de burger voor meer veiligheid en leefbaarheid negeren. Piekende misdaadcijfers – grotendeels het gevolg van de open-deur-politiek en de ongebreidelde migratiestroom – worden weggestopt, gerelativeerd, of gewoonweg vervalst. Intussen worden wij vreemden in eigen land. Dat complete stadsdelen aan de verloedering worden prijsgegeven en de facto geregeerd door de straatmaffia, daar hebben we de voorbije week in Brussel nog een paar staaltjes van gezien. Om nog maar te zwijgen van het pamperen van de allochtone subcultuur, helemaal niet bereid tot integratie, maar met de schotelantennes naar Marokko en verderop gericht, van waar opruiende en extremistische boodschappen de geesten prepareren voor een heilige oorlog.
Ook hier loopt de leugen hoe langer hoe meer op krukken. Hoe zou dit land ooit de veiligheid en het thuisgevoel van zijn burgers kunnen garanderen? Het heeft de vervreemding, de islamisering, de normvervaging en het ‘hou uw mond of ge zijt een racist’ tot een systeem gemaakt.

Ten derde, ik trap een open deur in, is dit land, dat het onze niet is, geen echte democratie. Het democratisch deficit is compleet. Momenteel wordt België zelfs door een Franstalige minderheid geregeerd.
Het debat over onze identiteit, onze Westerse, christelijke, humanistische waarden en normen durft men niet te voeren. Dit debat binnen België aangaan kan immers niet anders dan de leugen ontmaskeren en het einde van het land betekenen. Voor ons is al langer duidelijk dat Vlaanderen slechts een republikeinse democratie zal worden als het bréékt met België!

Ten vierde: dit land, dat het onze niet is, verhindert groei en welvaart, door zijn economie uit te verkopen. Ooit in de top 5 regio’s van Europa zakt Vlaanderen naar het Belgisch gemiddelde en dreigen we met België het “Griekenland aan de Noordzee” te worden. België verarmt, Vlaanderen heeft de hoogste belastingsgraad van Europa en de laagste pensioenen. Het Belgisch recept voor een kreupele economie. Laat de boel verzieken, verkoop uw economische kroonjuwelen aan het buitenland, bezorg Wallonië via Vlaamse transfers jaarlijks meer dan 12 miljard euro ontwikkelingshulp en roep uzelf uit tot internationaal OCMW-loket.

Ter illustratie: sommige asielzoekers krijgen dwangsommen uitbetaald van 500 euro per dag. Maar een hardwerkende Vlaming die zijn leven lang belastingen heeft betaald, krijgt gemiddeld 925 euro pensioen. Een zelfstandige krijgt 640 euro. Neen… niet per dag, maar per maand! Hoe dúrven politici van CD&V, Open VLD en SP.a onze Vlaamse gepensioneerden nog in de ogen te kijken? Zij zouden in de grond moeten zakken van schaamte!

Tenslotte, ten vijfde, is dit land, dat het onze niet is, ook de plek waar verantwoordelijkheden pijlsnel verdampen en waar partijpolitieke onderhorigheid, de postjespakkerij, veel belangrijker is dan competentie.
Zelfs een treinramp met twintig doden was geen reden om ook maar één politiek-benoemde manager te verontrusten. Echter, hoe zou de politiek diegenen ter verantwoording roepen die ze zelf op die stoel heeft gezet? Ook daar is een naam voor, beste vrienden: dit heet wanbeleid, vriendjespolitiek zoals we die alleen in bananenrepublieken à la Belgique nog kennen!

Dames en heren, gebrek aan rechtvaardigheid, gebrek aan veiligheid, gebrek aan democratie, gebrek aan economische slagkracht, gebrek aan verantwoordelijkheid: vijf grote gebreken, vijf kreupele bedelaars op het schilderij van Brueghel. U zal het met mij eens zijn: in dit land van de leugen en de schone schijn hebben wij Vlamingen niets te zoeken.

Er is echter hoop, beste vrienden: er is één partij die duidelijkheid schept waar mist wordt gespoten. Er is één partij die het verschil maakt en de Vlamingen verdedigt. U hebt er de afgelopen weken niet naast kunnen kijken: de grootscheepse voorjaarscampagne van het Vlaams Belang staat helemaal in het teken van de radicale ommekeer die Vlaanderen zo nodig heeft.

Het zal de afgelopen maanden niemand ontgaan zijn dat de kernthema’s van het Vlaams Belang – van Vlaamse staatsvorming over recht op veiligheid tot verzet tegen de toenemende islamisering – brandend actueel zijn. Het zijn ónze thema’s die anno 2010 de politieke actualiteit bepalen.

Niet toevallig staat de affiche met het Arabische opschrift symbool voor de strijd voor het behoud van onze identiteit. Het begint met hoofddoeken op school, gevolgd door Halal voedsel, gescheiden zwemmen, subsidiering van moskees, minaretten met luidsprekers. En nu zeer recent in de Antwerpse gemeenteraad een vraag van een SP.A-raadslid om voor moslims de lessen katholieke godsdienst af te schaffen in katholieke scholen. Wat is de volgende stap, de invoering van de sharia?

Ook Benno Barnard mocht aan den lijve ondervinden wat de vrije meningsuiting nog waard is, als we de islamisering geen halt toeroepen. Daar waar hij een paar maand geleden nog vlammende columns tegen onze partij schreef, kwam hij er nu rond voor uit dat hij en zijn vrienden zich heel de tijd van vijand hadden vergist, en dat het Vlaams Belang al 20 jaar geleden een juiste analyse had gemaakt.
Jawel, ook ik heb mijn ogen uitgewreven toen de schrijver onze Filip Dewinter zowaar tot profeet bombardeerde.

De lijm van onze Chinese affiches was nog niet droog, of Volvo, dat in Gent zo’n 5.000 mensen tewerkstelt, werd aan de Chinezen verkocht. Ik wens hen met de nieuwe bazen alle mogelijk succes toe, ik weet waarover ik praat. Maar het bewijst hoe erg het met onze economie gesteld is als er zelfs geen Vlaams kapitaal meer gevonden wordt om onze kroonjuwelen te redden. Een beetje goedkoop trachtten sommige media het uit te leggen alsof wij “tegen de Chinezen” zouden zijn. Dat klopt natuurlijk niet: onze Chinese affiche symboliseert de zwakte van onze economie en vooral het gebrek aan economische daadkracht en visie van onze beleidsdragers.
Zolang wij binnen België blijven opgesloten zullen wij – in tegenstelling tot Frankrijk, Duitsland en andere buurlanden – nooit de noodzakelijke sociaal-economische maatregelen kunnen nemen om onze welvaart en welzijn veilig te stellen. België splitsen, goede vrienden, is een morele plicht, een kwestie van overleven.
Ook daarom, vrienden: omdat Vlaamse onafhankelijkheid ook voor onze economische welvaart noodzakelijk is, dáárom Vlaams Belang!
Omdat het traditionele gezin alle steun verdient en omdat de zwaksten in onze maatschappij, inclusief het ongeboren leven en de ouderen, beschermd en verdedigd moeten worden, dáárom Vlaams Belang!
Omdat Vlaanderen genoeg heeft van het B-H-V-gekonkel, genoeg heeft van de francofone gebiedshonger en genoeg heeft van de Vlaamse toegevingen: dáárom Vlaams Belang!

En laat mij wat B-H-V betreft nog een laatste goede raad geven aan de héle Vlaamse regering en ik ga het mij gemakkelijk maken en citeren uit een persmededeling van N-VA van 9 mei 2004: “ Ook al moet de splitsing in het federale parlement worden doorgevoerd, toch kan de Vlaamse minister-president wel degelijk de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde afdwingen. Eenvoudig door in het Overlegcomité van de regeringen àlle dossiers te blokkeren zolang de splitsing geen feit is. Alleen zo bewijst de minister-president dat hij écht de splitsing wil en écht bereid is om daarvoor zijn nek uit te steken” einde citaat.
Komaan jongens en meisjes van de CD&V, de SP.A en de N-VA, op wat wacht ge? Al wat het vraagt is 5 minuten moed!

Goede vrienden, bij de komende federale verkiezingen van 2011 – of vroeger? – zullen wij tonen dat we er staan en zullen wij opnieuw een vuist maken naar het Belgische establishment. Na stormachtige maanden, waarin ik als voorzitter veel tijd heb moeten investeren in het stemmen van violen bij partijkameraden, moeten we nu met ons orkest naar buiten en de harten van de Vlamingen veroveren. Wij zijn er klaar voor. En aangezien sommige media niet meewillen en liever aanschurken tegen het establishment, tegen het Belgische status-quo, zal het op onze manier zijn: met stijl maar radicaal, volks, “vanuit de onderbuik”, contrair. Ik zou zeggen: Bruegheliaans.

Het Vlaams Belang is nodig, omdat wij de Vlaming verdedigen, politiek, sociaal, en economisch. Wij zullen de geschiedenis ingaan als de voortrekkers van de republikeinse gedachte. Wij zijn een rechtvaardigheidspartij. Wij zijn een vrijheidspartij. Wij zijn bovenal een onafhankelijkheidspartij. Wij zijn en blijven trendsetters tot de dag dat iedereen doorheeft dat de Belgische leugen net als een kreupele op krukken gaat. Wij willen, eerder vandaag dan morgen, dat de Belgische hypocrisie en de tricolore schone schijn uiteenspat en plaats maakt voor de onafhankelijke republiek Vlaanderen!

Bruno Valkeniers
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...