Nieuwjaarsreceptie Vlaams Belang Turnhout

Vandaag hield onze afdeling haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Reccino Van Lommel -Turnhoutenaar en 3de kandidaat op de Kamerlijst- sprak de aanwezigen toe:
Goede vrienden,
Welkom. Welkom op onze nieuwjaarsreceptie van de afdeling Turnhout. Het is een waar een genoegen vandaag tot jullie te mogen spreken.
Politici en voornamelijk ministers worden door de kiezers vaak bestempeld als zakkenvullers. Wanneer ik zoiets door de man of vrouw in de straat hoor vertellen denk ik: verdomd – die heeft eigenlijk wel gelijk. Als manager in het bedrijfsleven vind ik het principe “loon naar werken” en “afgerekend worden op prestaties” een aanvaardbaar en een geheel rechtvaardig principe. In elk verkiezingsjaar hoor ik politici à la Kris Peeters, Annemie Turtelboom, Johan Vandelanotte, Alexander de Croo, Monica De Coninck, Geert Bourgeois enzovoort spreken over problemen die moeten opgelost worden. Telkenmale opnieuw worden de woorden pensioenen, loonkostenhandicap, werkloosheid, wachtlijsten, resoluties, onderwijs, hervormingen, inhoud, concurrentiekracht, … in de talrijke televisiedebatten uit de mouw geschud binnen het sollicitatiegesprek dat zij op dat ogenblik met kiezend Vlaanderen voeren. Welnu, de kiezer had gekozen en moet vandaag bij de evaluatie vaststellen dat alles is blijven stilstaan en dat er in dit land niets veranderd is buiten de steeds grotere greep die de Europese Unie verkregen heeft over ons doen en laten in Vlaanderen, de subsidie van moskeeën en imamopleidingen, meer werkloosheid, eenmalige maatregelen en belastingen.
Aangezien al deze problemen, de zogenaamde beloftes, niet zijn opgelost kan ik jullie nu reeds meedelen dat ik dezelfde debatten door dezelfde personen voorspel wanneer jullie in de komende maanden de televisie zullen aanschakelen. Hilde Crevits van CD&V komt verkondigen dat zij de verkeersproblemen op onze wegen aanpakt en dat er heel wat verbeterd zou zijn. Wie ’s ochtends zoals ik dagelijks in de file staat en vaststelt dat de verkeersknopen steeds groter worden weet maar al te goed dat er dus helemaal geen krachtdadig beleid wordt gevoerd. Als ik vaststel dat de socialistische vakbond ABVV komt aandraven met een smeekbede voor hogere pensioenen, terwijl de socialisten reeds tientállen jaren de pensioenministers leveren of kinderdagverblijven failliet zie gaan omdat zij het hoofd niet boven water kunnen houden door gebrek aan subsidies vraag ik mij af: Wat hebben die mensen de afgelopen jaren gedaan in dat parlement? Ook wachtlijsten voor gehandicapten zijn aangedikt in plaats van weggewerkt. Ons land is en blijft nog steeds kampioen als het gaat om belastingen. Van elke 100 euro die een werkgever betaalt voor arbeid, gaat maar liefst 57% naar de zakken van Di Rupo met zijn regering en houdt de werknemer – u dus – maar 43 euro over. Dit is pure diefstal. Niet alleen de personenbelasting is hoog, ook ondernemingen die in Vlaanderen de motor van onze economie en welvaart willen zijn, worden in plaats dat zij zuurstof krijgen, verstikt met de hoogste vennootschapsbelasting in vergelijking met onze buurlanden. Allerhande pestbelastingen dragen bij tot een steeds meer dalende concurrentiekracht, het feit dat het verschaffen van werkgelegenheid onbetaalbaar is geworden en dat kapitaalsvlucht naar andere landen meer en meer een feit wordt. Wanneer bedrijven het niet meer aankunnen en noodgedwongen de stekker er moeten uittrekken of Poolse arbeiders in dienst moeten nemen, blijft de Vlaming verweest achter en komt hij terecht in de werkloosheid. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters met een partijkaart van NVA en bevoegd voor werk heeft het onder zijn bewind gepresteerd om de werkloosheid in Vlaanderen te laten toenemen met 9,3% op één jaar en dan nog in 2013. Zijn partij klaagt over een te hoge belasting, maar heeft wel de jobkorting –dat werkgelegenheid zou moeten creëren- afgeschaft. Steeds meer vijftigers die hun job verliezen geraken niet meer uit de werkloosheid. Het is erg te moeten vaststellen dat Vlamingen die gewend zijn te werken en dat willen blijven doen niet meer aan de bak komen totdat ze hun pensioenleeftijd bereiken. De welvaart en welzijn van onze mensen is in gevaar. Ze moeten altijd de gewone hardwerkende Vlaming hebben. John Crombez, een socialist die men inzette voor fraudebestrijding (hoe vreemd dat ook klinkt), heeft met zijn regering de voorbije jaren amnestie verleend voor mensen die de belastingen hebben ontdoken. Voor een habbekrats kon zwart geld witgewassen worden. U en ik zullen wel eerlijk belastingen betalen terwijl de fraudeurs hun gang kunnen blijven gaan. Eerlijke mensen zouden oprecht spijt hebben dat zij alles zoals het hoort hebben aangegeven aan de fiscus. Waar zit hier de rechtvaardigheid van ons systeem?
Daarnaast heeft Vlaanderen altijd bekend gestaan om haar uitstekende onderwijskwaliteit en hadden wij een ruime voorsprong op al de rest. We moeten spijtig genoeg vaststellen dat we dieper gezakt zijn in de rangschikking én dat de socialistische minister Pascal Smet met steun van NVA het onderwijs steeds verder de dieperik instuurt. In ons land worden universiteiten gesubsidieerd op basis van het aantal uitgereikte diploma’s. De tijd dat universiteiten zich focusten op niveau ligt achter ons. Hoe sneller en hoe meer diploma’s je uitreikt, hoe sneller je subsidies binnen zijn.
Annemie Turtelboom van Open VLD beloofde dan weer de straffeloosheid in ons land aan te pakken. Ik stel vandaag vast dat criminelen nog steeds hun gang kunnen gaan omdat er onvoldoende opvang is. Er mogen dan wel nieuwe gevangenissen gebouwd worden, ze zijn er enkel op gericht om bestaande gevangenissen te vervangen of om extra comfort te creëren voor de huidige populatie volgens het achterhaalde principe één man, één cel. Gevangenissen zullen dus uit hun voegen blijven barsten en de populatie zal blijven stijgen. De hotelkosten van een gevangene bedraagt ruim 130 euro per dag. Dat bijna 50% van de gevangenen van vreemde origine is, mag niet gezegd worden. Wie 3 jaar of minder krijgt voor strafrechtelijke feiten hoeft niet eens te gaan zitten. Waar is dan het respect voor de rechters die trachten een straf uit te spreken die in verhouding staat met de gepleegde feiten? Justitie werkt zo goed dat mensen als Marc Dutroux zonder pardon kunnen communiceren met de buitenwereld en ongestoord slachtoffers kunnen choqueren.
We kennen allemaal Maggie De Block – of beter Super Maggie- die door de media de hemel werd in geprezen voor haar zogezegd doortastend asiel- en migratiebeleid. Omwille van enkele symbooldossiers werd de indruk gewekt dat ze de immigratieproblematiek met de ijzeren hand te lijf zou gaan. Laat u niets wijsmaken. De grenzen staan nog steeds even wijd open als in het verleden en we blijven overspoeld worden met 10-duizenden asielzoekers per jaar. Het zal allemaal veel erger worden nu sinds 1 januari de grenzen naar Roemenië en Bulgarije werden geopend. Het Vlaams Belang is de énige Vlaamse partij die zich in het Europees parlement heeft verzet tegen de toetreding van deze landen.
We worden dus geconfronteerd met een overheid die voorafgaand aan elke verkiezing de hemel op aarde belooft, maar geen verantwoordelijkheid kent – laat staan opneemt- als het er echt op aankomt. Wanneer de kiezer haar evaluatie maakt van het politiek personeel op 25 mei, moet deze man of vrouw dus goed nadenken of hij/zij meer van hetzelfde wil. Hoe dan ook is het onmogelijk om binnen een Belgisch model het hoofd te bieden aan de problemen waarmee wij –Vlamingen- vandaag de dag geconfronteerd worden. Meer zelfs, het blijft ons geld kosten. Wij blijven de melkkoe van het spilzuchtige rijk van Di Rupo en co. Wat mij eveneens zorgen baart is het feit dat de Vlamingen bijkomend nu ook massaal de Europese Unie aan het sponseren zijn in de vorm van transfers. Een soort van België in het groot. Een unie die bepaalt wat wij moeten doen en laten, hoeveel ons geld waard is en welke migratiepolitiek wij moeten voeren.
Wat moeten wij als Vlaams Belang doen? Wij moeten blijven doen wat onze stichter Karel Dillen ons destijds heeft voorgedaan: strijden voor een onafhankelijk Vlaanderen en nooit ofte nimmer zwichten voor het Belgische bestel. Dat is onze droom en blijft ons ideaal. Onze partij gelooft niet in België en dus ook niet in het confederalisme dat vandaag door N-VA wordt gepredikt om België een nieuwe toekomst te geven. Karel Dillen, die destijds een piepjonge Filip Dewinter en Gerolf Annemans aanstelde als verjongde generatie, heeft toen een juiste keuze gemaakt. Deze heren hebben onze partij naar een hoogtepunt geleid. Maar een partij moet echter in beweging blijven en voorzien in een constante stroom van nieuwe en verjongde krachten. Met die gedachte werd Gerolf Annemans eind 2012 verkozen tot onze partijvoorzitter. En hij heeft de daad bij het woord gevoerd: Zijn partijbestuur werd verjongd en de lijstvorming vertaalde zich resoluut in een gezonde mix tussen ervaring en verjonging. De voorbije jaren heb ik de eer gehad om zij aan zij met onze nationale jongerenvoorzitter Tom Van Grieken te ijveren voor verjonging en vernieuwing binnen de partij. Ik heb het van dichtbij meegemaakt binnen het partijbestuur en ben bijzonder verheugd om (voor degenen die het nog niet wisten) jullie mede delen dat ik gevraagd werd om vanop de 3de plaats in de komende verkiezingsstrijd uw dienaar te zijn als jongerenkandidaat voor de Kamer, maar eveneens úw kandidaat voor de Kempen. De Kempen verdient een parlementslid die haar belangen verdedigt in de Wetstraat.
Wanneer jullie tijdens het tot hier rijden of in de komende weken affiches tegen komen zoals achter mij met de melding “Wie is Reccino?”, vraag u dan eens af wat het antwoord zou kunnen zijn. Ik zal het in ons gezelschap hier vandaag verklappen. Ik ben Reccino en ik ben uw troef voor de Kempen. Ik hoop de stem van alle Kempenaren te mogen zijn in het parlement. Want een stem voor onze partij blijft een nuttige stem. Het Vlaams Belang blijft de partij die zich met de echte problemen in onze samenleving bezighoudt. Wij laten ons niet als wild opjagen wanneer andere partijen met inbegrip van NVA het cordon sanitair in stand houden om zelf aan de macht te blijven. Wij laten ons niet opjagen door andere partijen die onze ideeën trachten te kapen in een light-versie 20 jaar na datum. Wij laten ons niet opjagen wanneer de media naar aanleiding van onze initiatieven en congressen geen verslag geeft op de televisie en in kranten. Wij zijn een zweeppartij, een stok achter de deur, een motor die sinds haar ontstaan de taboes doorbreekt, de richting aangeeft en nieuwe ideeën blijft doordrukken bij het establishment. Wij zijn en blijven altijd voorop met onze ideeën waar anderen stilstaan. Vergis u niet: wij zijn en blijven de enige partij die resoluut kiest voor duidelijkheid, eerlijkheid, rechtlijnigheid en altijd op een echt onafhankelijke manier blijft strijden voor de toekomst van onze Vlamingen. Bij ons gaat het om de echte principes, niet om schijnmanoeuvres, schepenambten, ministerposten of vet betaalde zitjes in Raden van Bestuur van talrijke overheidsbedrijven zoals Belgacom. Dat goede vrienden is waar ik samen met onze partij voor sta.
In de komende weken en maanden zal een verkiezingsstrijd gevoerd worden zoals nooit tevoren. Het is dus alle hens aan dek. Op 25 mei zal de kiezer bepalen wie in de komende 5 jaren de plak zal zwaaien in Vlaanderen, het arme België en het ondemocratische Europa. Een ding staat nu reeds vast: het Vlaams Belang zal onverminderd haar rol blijven spelen en de luis in de pels blijven van elke partij die de problemen in dit land laat aanmodderen. Want in een Belgische structuur kunnen en zullen onze problemen niet opgelost geraken. Integendeel.
Vrienden,
Ik wens jullie namens het afdelingsbestuur van Turnhout van ganser harte een gezond, gelukkig en strijdbaar 2014 toe, want in 2014 gaan we er een lap op geven. Proost !

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...