Nieuw parkeerbeleid: neen!!!Gisterenavond nam gemeenteraadslid Renaat Decoster op de gemeenteraad uitdrukkelijk afstand van het voorgestelde parkeerbeleid . Hieronder vindt u zijn tussenkomst.


Wij hebben het al gezegd en geschreven: het parkeerbeleid in Turnhout is absoluut geen sinecure. Wij erkennen dat. Maar dat jullie telkens weer de goegemeente tegen de haren in strijken en ons weer wat opgewarmde kost door de strot te duwen en voor voldongen feiten plaatsen, is voor ons compleet onaanvaardbaar.


Na het debacle van het vorige mobiliteitsplan begin van dit jaar, was het de bedoeling dat er een nieuwe aanpak zou komen. Een mobiliteitsplatform werd in het leven geroepen. De fracties van de politieke partijen werden gevraagd in dit platform een laag profiel te houden, want zij zouden later in de commissies en de gemeenteraad nog voldoende gelegenheid krijgen om ten gronde te debatteren.


Niets bleek minder waar te zijn, want na een round-up in het platform en nog vóór de gemeenteraadscommissie kon meepraten, was er reeds een uitgewerkt voorstel van het schepencollege. Commissie 1 heeft niets meer aan dit voorstel kunnen wijzigen en het parkeerbeleid op zich bleek niet belangrijk genoeg om er een verenigde commissie aan te wijden. (De twee kleine wijzigingen die nog doorgevoerd zijn, zijn geen producten van democratische besluitvorming, maar gebeurden binnenskamers.) Het parkeerdictaat van het schepencollege ligt nu voor en wij kunnen het alleen goed- of afkeuren. Wij vinden dat deze handelswijze weinig respect toont voor de burgers in het algemeen en de verkozenen in het bijzonder.


Waarom is er zoveel kritiek op dit parkeerbeleid? Allereerst is veel te weinig aandacht besteed aan grondig onderzoek vooraf. Toen ik nog voor de eerste uitbreiding van de betaalzone deze opmerking maakte, heeft men dit genegeerd samen met mijn voorstel om de voorbeeldstudie van de gemeente Geel als leidraad te nemen. Deze studie zou te veel geld gekost hebben en men kon dat beter zelf, luidde het… Wij willen wel opmerken dat in tegenstelling met wat in onze stad gebeurt, het toegepaste parkeerbeleid in de gemeente Geel op geen contestatie stoot.


De summiere parkeertellingen (één per soort) die men in Turnhout heeft uitgevoerd in 2008 – ter voorbereiding  van de uitbreiding – bleken absoluut geen onderzoekswaarde te hebben. In dezelfde periode hebben de Turnhoutse organisaties zoals  het ACW  en Unizo  parkeeronderzoeken gedaan die ook grotendeels genegeerd zijn. Zo hebben beide organisaties, nadat wij als eerste de wens geformuleerd hadden van het Turnhouts kwartiertje een halfuurtje te maken, deze wens ook uit hun onderzoeken weerhouden. Nog steeds wordt door een meerderheid van de bevolking gepleit voor dit halfuurtje, maar jullie negeren dit omdat dit te veel geld zou kosten. Wij zijn er met velen van overtuigd dat de min-inkomsten van het gratis halfuurtje op de parkeerinkomsten verwaarloosbaar zijn.                                                                                      

Ook vermeldenswaardig is dat in Geel  voor het parkeergebeuren een mix wordt toegepast van een betaalzone  en een blauwe zone. Wij blijven ervan overtuigd dat een dergelijke mix ook de oplossing zou zijn voor Turnhout en ook beter voor de belastingbetaler.  In 2008 stond ook het ACW dergelijke oplossing voor.        


Uiteindelijk is er een antwoord gekomen op onze vraag naar een kosten/baten- analyse van het parkeergebeuren. Wij stelden deze vraag echter al in 2008 maar het antwoord dat wij nu bekomen, is totaal naast de kwestie. Wij vroegen cijfers die ons in staat moeten stellen een ernstige analyse te maken van alle kosten, investeringen incluis, en ook alle inkomsten. Wat wij nu eindelijk kregen, zijn mogelijke prognoses waarmee men alle richtingen uitkan en alles kan uitleggen.     


Omwille van :


– de parkeermoeilijkheden voor vreemde bezoekers


– de sociale vereenzaming van ouderen in het centrum door uw onduidelijk beleid i.v.m. en bezoekerskaart


– de omzetdalingen van de handelaars in de binnenstad, die ook te wijten zijn aan uw falend beleid


– het algemeen ongenoegen bij de burgers over het gevoerde parkeerbeleid


– de botte weigering om een Turnhouts halfuurtje in te voeren


– de degressieve tarifering voor de centrumparkings i.p.v. langparkeerders naar de randparkings te leiden met oplopende tarifering op de centrumparkings


– do onoverzichtelijkheid van de tarifering voor de verschillende parkings


kan het Vlaams Belang geen goedkeuring hechten aan het gewijzigde retributiereglement op het parkeren.      

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...