Nieuw gemeenteraadslid en een vernieuwd afdelingsbestuur

Tijdens de gemeenteraad van 6 juni legde Marina Mellaerts de eed af als nieuw
gemeenteraadslid voor de fractie van het Vlaams Belang. Zij volgt Peter Deckx op die naar het
buitenland verhuist in het kader van zijn beroepsbezigheden. Marina Mellaerts is 43 jaar en
thuiswerkende moeder.
Ook in het bestuur van de afdeling Turnhout zijn er een aantal wijzigingen. Tijdens een
algemene ledenvergadering keurden de Turnhoutse leden van het Vlaams Belang het nieuwe
verruimde afdelingsbestuur goed op voorstel van het uittredende bestuur. Op 18 april j. werd
de hernieuwing van het afdelingsbestuur afgerond. Steven Joosten, voormalig
gemeenteraadslid te Beerse, wordt voorzitter. Marina Mellaerts, Paul Meeus en Leo De Heldt
blijven respectievelijk ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Na de goedkeuring door
het regiobestuur Turnhout-Mol op 1 juni zijn daarmee de bestuursvernieuwingen achter de rug.
Die begonnen bij de oprichting van het Vlaams Belang eind vorig jaar met de verkiezing van
nationaal voorzitter Frank Vanhecke, gevolgd door de hernieuwing van het partijbestuur, de
partijraad en de verschillende regiobesturen.
Met een vernieuwde en verruimde bestuursploeg van 16 leden wordt hard gewerkt om vanaf het
najaar de verkiezingscampagne voor 2006 op gang te trekken. Het is de ambitie om met een
sterke lijst en een goed onderbouwd programma naar de gemeenteraadsverkiezingen te
trekken. Want 2006 moet het jaar worden van de absolute doorbraak. Op dus naar 2006!

Paul Meeus
Gemeenteraadslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...