Monarchie rijmt niet op democratie

Morgen, 9 mei, brengen Filip en Mathilde een bezoek aan Turnhout. Het Vlaams Belang is echter niet ingegaan op de officiële uitnodiging van het stadsbestuur om dit gebeuren bij te wonen. Ons standpunt blijft onverkort duidelijk: monarchie rijmt niet op democratie. Zij vertegenwoordigen een instelling die niet gedragen is door een democratische keuze van de bevolking. Het Vlaams Belang is dan ook een republikeinse partij die kiest voor een democratisch verkozen vertegenwoordiging van de natie.
In het verleden zat de socialistische fractie in de gemeenteraad op onze lijn wat dit betreft. We herinneren ons aldus een verklaring naar aanleiding van een bezoek van Laurent aan Turnhout. Of dat vandaag nog zo is, is niet erg duidelijk…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...