MET OPGEHEVEN HOOFD

Lijkenpikkerij

Natuurlijk buigen ook wij geschokt en verontwaardigd het hoofd voor het onmetelijke menselijk leed dat een dolgedraaide schutter heeft aangericht. Huidskleur en politieke overtuiging doen er in dergelijke omstandigheden niet toe. Terzake moet het ons trouwens van het hart dat de moord op Ludo Hannes, Glen Wijnants, Patrick Mombaerts en Christel De Jonghe én hun achtergebleven families destijds heel wat minder aandacht en steun kregen van pers en politiek. Het is een even nuchtere als pijnlijke vaststelling. Zou het kunnen dat zij politiek niet interessant waren, omdat het ‘maar’ om autochtonen ging en de daders/doders niét uit een Vlaams of rechts nest kwamen…?

Politici en commentatoren die na de laffe moord op Joe Van Holsbeeck waarschuwden voor snelle conclusies en politieke recuperatie, wierpen plots elke schroom van zich af en hadden de schuldige snel gevonden: het Vlaams Belang.
Premier Guy Verhofstadt, boegbeeld van een VLD in zware nood, rook zijn kans en gooide als pyromaan met politieke brandbommen: “Dit bewijst nog maar eens tot wat extreem-rechts leiden kan”… Je moet maar durven. Als er iémand verantwoordelijk is voor het multiculturele drama in dit land is hij het wel.

Natuurlijk hebben wij ons medeleven betuigd met de slachtoffers en hun familie. Maar zijn wij ook “moreel verantwoordelijk”, zoals nu van alle kanten wordt geroepen? Neen. Met volle overtuiging: neen!

Waanzin

Vorige week werd een homoseksuele presentator van de jongerenzender Ketnet opgepakt door het gerecht omdat hij kinderporno zou ontvangen en doorsturen via zijn computer. Is de holebifederatie – waarvan de man lid is – als organisatie nu ‘moreel verantwoordelijk’? Heeft de openbare omroep VRT een klimaat geschapen dat onvermijdelijk leidt tot pedofilie of kinderporno? Worden hun subsidies ingetrokken?

Is de katholieke kerk verantwoordelijk voor de extremisten die in Amerika bomaanslagen plegen tegen abortusklinieken? Zijn de media met hun voortdurende aanvallen op die katholieke kerk en de paus verantwoordelijk voor het neerschieten van Johannes Paulus II door een Turkse terrorist? Hebben de socialisten en de vakbonden met hun aanhoudende kritiek op de werkgevers de voedingsbodem gecreëerd voor de Rote Armee Fraction en de aanslagen van de communistische CCC?

Waanzinnig, te gek voor woorden, zal u zeggen. En u hebt gelijk. Toch is het dát wat het gros van de journalisten en politici van zelfverklaarde ‘democratische’ partijen u willen wijsmaken nu het Vlaams Belang door de krankzinnige daad van een losgeslagen tiener met zelfmoordplannen plots in het oog van de storm is beland.

De Gucht doet het weer

Aan zielige lijkenpikkers geen gebrek overigens. Karel De Gucht, de man die de kiezers en democratisch verkozen mandatarissen van het Vlaams Belang ooit uitschold voor “mestkevers”, steekt nog een tandje bij en schoffeert nu 1 miljoen Vlaamse kiezers met de bewering dat zij verantwoordelijk zijn voor “het toenemende geweld en racisme in onze samenleving”. Wie herinnert zich nog de talloze oproepen na de moord op Joe Van Holsbeeck om vooral niemand te stigmatiseren. Dat 1 miljoen Vlamingen en hun politieke spreekbuis gestigmatiseerd worden en gecriminaliseerd, daar hebben dezelfde opiniemakers en politici blijkbaar geen problemen mee…

Wat het aanwijzen van de verkeerde ‘schuldigen’ betreft, hebben De Gucht en de linkerzijde trouwens een reputatie hoog te houden. Zo werd de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nicolas Sarkozy eind vorig jaar nog verantwoordelijk gesteld voor de zware rellen en brandstichtingen in de Franse ‘banlieus’. Zo werd en wordt iemand als Ayaan Hirsi Ali verantwoordelijk gesteld voor het harde debat en de vermeende ‘islamofobie’ in Nederland.

Het Vlaams Belang heeft nooit en nergens opgeroepen tot geweld. Niet tegen vreemdelingen of tegen wie dan ook. De publicist Eddy Daniels zegt het zo in zijn boek ‘De open samenleving en haar nieuwe vijanden’: “De kracht van het Vlaams Blok (nu Vlaams Belang) is niét dat het – zoals de rechtbank van Gent suggereert – de problemen van de multiculturele samenleving aangewakkerd, ingehamerd, laat staan veroorzaakt heeft, maar wel dat het die als enige bijtijds heeft onderkend. Wat de politiek correcte intellectueel stelselmatig geweigerd heeft.” Het is de nagel op de kop.

“Het politieke klimaat wordt niet bepaald door één partij. Een partij bovendien, die in de media weinig aan bod komt”, merkt Kris Deschouwer terecht op in NRC Handelsblad.
Ook Michel Lescroart maakt in P-Magazine (23.05.06) brandhout van de theorie van de voedingsbodem. “Ze worden met grote ijver aangevallen als de ‘morele verantwoordelijken’ voor het racistische klimaat in de maatschappij. We leven dus in een VB-klimaat. Ik wist niet eens dat zoiets bestond. Hoe zou een VLD-klimaat of een SP.A-klimaat er eigenlijk uitzien? En waarom leven we niet in een paars klimaat. Zij delen toch de lakens uit? Als zij niet verantwoordelijk zijn voor het huidige klimaat, horen ze dat dan niet te zijn?”

Er schort trouwens wel meer aan de collectieve veroordeling van het Vlaams Belang. Zo wijst Lescroart er fijntjes op dat de multiculturele samenlevingsproblemen in Nederland en Duitsland – zonder het Vlaams Belang! – niet kleiner zijn dan hier. En dat er in die landen ook vaak sprake is van buitensporig etnisch geweld. Overigens veel meer dan in eigen land.
Dat wijst er niet alleen op dat onze ‘hatelijke propaganda’ niet zo hatelijk is als wordt beweerd, maar ook dat de Vlaamse kiezer een vreedzame en democratische manier heeft om zijn ongenoegen over het gevoerde (vreemdelingen)beleid te uiten.

“Ofwel is het Vlaams Belang de meest succesvolle partij van Europa, ofwel is de aanval op het Vlaams belang het zoveelste voorbeeld van een simplistisch, falend beleid”, besluit Lescroart. “Wij gokken op het tweede”.

Drooglegging

“Neem hun geld af en het probleem met het Vlaams Belang is zo opgelost”, liet Brice De Ruyver – adviseur van Guy Verhofstadt – zich ontvallen. Lang hebben we er niet op moeten wachten. Kif Kif had al een tijd een klacht klaar liggen en die werd intussen overgemaakt aan de Raad van State. Eerder was er niet genoeg politieke steun, maar in de nasleep van de dramatische gebeurtenissen in Antwerpen is die er nu wel. Politicoloog Bart Maddens heeft zijn bedenkingen: “Het is een begrijpelijke emotionele reactie. Maar dat neemt niet weg dat er, nuchter en formeel bekeken, geen nieuwe elementen aan het dossier tegen het Vlaams Belang zijn toegevoegd waardoor een klacht vorige week niet en nu opeens wel kan worden gerechtvaardigd.”

Maddens vraagt zich luidop af “of het vanuit democratisch oogpunt wel zo verstandig is de dotatie af te nemen”. “Door de overheidsfinanciering stop te zetten, knipt men meteen de financiële levenslijn van een partij door. Wanneer men dat systematisch zou doen, komt dat in de praktijk op hetzelfde neer als een partijverbod.”

Volgens Maddens is het verbieden van een partij “een uiterst delicate en risicovolle aangelegenheid die zich gemakkelijk tegen de democratie kan keren”.
“Dat laatste geldt natuurlijk a fortiori wanneer het gaat om de grootste partij, die liefst een op de vier Vlaamse kiezers vertegenwoordigt. Een partij die momenteel als enige grote formatie op alle niveaus in de oppositie zit en die bovendien de scherpste angels uit het programma heeft verwijderd.”

Veel valt daar niet aan toe te voegen. Tenzij de onthullende uitspraak van MR-fractieleider Daniel Bacquelaine: “We bereiden dit verzoekschrift al maanden voor, maar het gaat slechts om één initiatief in onze strijd tegen elke vorm van extremisme. Het is ontoelaatbaar dat een partij die de staat wil vernietigen, gefinancierd wordt met publieke middelen”. Vergeet de praatjes over racisme en rechts-extremisme! Het Vlaams Belang wil België opdoeken, de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Dáár gaat het over. Al de rest is pure volksverlakkerij.

Extremisten zijn niet welkom

Filip Dewinter heeft het op ons verkiezingscongres in Mechelen nog eens duidelijk gemaakt: “Niemand heeft het recht om onze partij en onze standpunten te kapen of te misbruiken. Voor skinheads, hooligans en neo-nazi’s is er bij het Vlaams Belang geen plaats.”

Wij betreuren de gebeurtenissen in Antwerpen, maar die veranderen niets aan de essentie van onze boodschap. Er kan daarover geen misverstand bestaan. Wij zijn geen partij tegen vreemdelingen, maar wij zijn wel tegen het dwaze knuffelbeleid voor vreemdelingen. Die boodschap, dat onderscheid zullen wij in de toekomst nog meer en duidelijker beklemtonen.
Wij staan voor een ander vreemdelingenbeleid: streng maar rechtvaardig. Wie misbruik maakt van onze gastvrijheid, kan volgens ons – net zoals minister Sarkozy dat zegt in Frankrijk en minister Rita Verdonk dat zegt in Nederland – maar beter zijn valiezen pakken. Maar het Vlaams Belang steekt ook de hand uit naar die vreemdelingen die hun lot willen delen met dat van de Vlaamse gemeenschap en die Vlaming onder de Vlamingen willen worden. Wij steken de hand uit naar die vreemdelingen die hier willen werken en wonen en die onze waarden, normen en wetten respecteren.

Wie in het programma of de standpunten van het Vlaams Belang een voedingsbodem of zelfs een alibi ziet voor blind geweld tegen vreemdelingen, bewijst dat hij er geen barst van begrepen heeft!

Wij gaan door!

Wie denkt dat met de drooglegging of een partijverbod voor het Vlaams Belang de maatschappelijke problemen zijn opgelost, waarna de traditionele partijen weer kunnen overgaan tot de orde van de dag, maakt zichzelf en de bevolking wat wijs.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de stijgende criminaliteit en het klimaat van straffeloosheid. Dat zijn de andere partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de massale import van migranten en de mislukte integratie. Dat zijn de andere partijen.

Het Vlaams Belang hoeft zich nergens voor te schamen. Onze kiezers hoeven zich nergens voor te schamen. De voorbije weken werden wij bedolven onder tonnen drek en modder. Ondanks alle scheldpartijen, lage insinuaties, provocaties, verdachtmakingen en verdraaiingen hebben onze mandatarissen, onze leden en onze militanten het hoofd koel gehouden. Die houding dwingt respect af.

We werden de laatste tijd overstelpt met steunbetuigingen en de bijna dramatische oproepen van vele, gewone Vlamingen om toch vooral niet op te geven. Om niet in te binden of toe te geven aan de politieke druk. Om niet te zwichten voor de lage aanvallen en niet door het slijk te kruipen. Oproepen van gewone Vlamingen die de voorbije jaren door de traditionele partijen schaamteloos werden bedrogen en in de steek gelaten.
Bij deze willen we graag al die mensen gerust stellen – én onze tegenstanders teleurstellen: het Vlaams Belang buigt niet. Wij gaan met opgeheven hoofd naar de verkiezingen. En het motto van gisteren is ook ons motto van vandaag en morgen. Wie kiest voor een veilig, vrij en welvarend Vlaanderen waar wij baas zijn in eigen land, heeft nog altijd maar één keuze: Vlaams Belang!

Frank Vanhecke
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...