Meerderheid afwezig op 26 juli?

Vanuit diverse hoeken vernemen wij dat de meerderheid in
Turnhout zich niet zou willen laten zien op de extra-gemeenteraad van vrijdag
26 juli. Zij zou deze overbodig vinden nadat de problemen binnen N-VA blijken
opgelost te zijn, waardoor de meerderheid – numeriek althans – niet in het
gedrang komt. Alsof het enkel daar om draait! 
Het Vlaams Belang heeft de oproep
van T.I.M. graag beantwoord om de nodige handtekeningen te leveren voor een
dergelijke gemeenteraad. Wij zijn van oordeel dat het besturen van een stad als
Turnhout een ernstige zaak is en dat er op zijn minst over de problemen en de
verhoudingen binnen de meerderheid een toelichting moet gegeven worden op de
gemeenteraad, de vergadering van alle Turnhoutse verkozenen. Het past dan ook
niet dat de meerderheid enkel lijkt te willen communiceren met de pers, zonder
tegenspraak of kritische vragen. De onrust die vanuit de grootste
meerderheidspartij in de stad is verspreid, kan enkel weggenomen worden wanneer
er openlijk en sereen over kan gedebatteerd worden. Het hautain weglachen van
de 14 oppositieraadsleden, goed voor meer dan 10 000 Turnhoutse kiezers, is dan
ook niet ernstig en niet fatsoenlijk.
Het zou de meerderheid sieren
mocht zij een open dialoog willen aangaan over het bestuur van onze stad en de
oppositie haar inzichten ter zake zou kenbaar maken. Het vluchten voor de
dialoog is immers een teken van zwakheid. Bovendien zou het er op kunnen lijken
dat de problemen toch nog niet echt van de baan zijn.
Het Vlaams Belang roept dan ook
de meerderheidspartijen op hun verantwoordelijkheid op te nemen, de
gemeenteraad als het forum tot overleg bij uitstek te willen zien en alle
gemeenteraadsleden au sérieux te nemen. Tenslotte zijn wij allen de vertegenwoordigers van de burgers.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...