Lijst Vlaams Belang Antwerpen

Paul Meeus op de achtste plaats!

Paul Meeus bekleedt de achtste plaats op de verkiezingslijst in de provincie Antwerpen. Daarmee vaardigt de partij een van haar sterkhouders van de in de Kempen af op een zichtbare strijdplaats.


Reeds meer dan 20 jaar is Paul actief in de partij. Momenteel is hij provinciaal ondervoorzitter en lid van de partijraad. Voor die tijd was hij al vele jaren actief in diverse verenigingen in de brede Vlaamse Beweging. Hij werkt(e) mee aan diverse tijdschriften en andere (partij)publicaties. Hij is gehuwd en vader van drie volwassen dochters.
Sinds 1995 is Paul werkzaam voor de partij, eerst vier jaar op de Studiedienst en sinds 1999 als parlementair medewerker op de Kamerfractie. In deze periode deed hij ruim ervaring op in het parlementaire werk, bijvoorbeeld als medewerker in de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement, de parlementaire onderzoekscommissie Dutroux, de commissies Familierecht en Justitie, de commissie Klimaat en Duurzame Ontwikkeling,… In de Kamerfractie houdt hij zich ook bezig met staatshervorming en taalwetgeving en behartigt hij tal van dossiers voor Gerolf Annemans. In 2007 volgde hij Guido Tastenhoye – zij het kortstondig – op als Kamerlid.


In 1995 jaar werd hij OCMW-raadslid te Turnhout. Sinds 2000 is Paul eveneens gemeenteraadslid en sinds 2004 fractievoorzitter. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 behaalde hij na de burgemeester het grootste aantal voorkeurstemmen. Sedert die verkiezingen – toen het VB van 4 naar 7 zetels ging – spreekt de huidige politieke meerderheid over hem als “een zeer te duchten gemeenteraadslid”. Vriend en vijand zijn het er over eens dat hij met voorsprong een van de actiefste gemeenteraads- en OCMW-raadsleden is met een sterke dossierkennis.


Daarnaast neemt hij ook geregeld deel aan schooldebatten in gans de Kempen over de meest diverse thema’s. Vooral in deze debatten speelt zijn 16 jaar onderwijservaring een belangrijke rol in het overtuigen van jongeren. Onverminderd pleit hij voor Vlaams kwaliteitsonderwijs zonder betutteling van bovenaf en voor een herwaardering van het beroep van de leerkrachten.


Paul staat op de bres voor ethische normen en traditionele christelijk-humanistische waarden, voor de gezinnen en een niet-elitair cultuurbeleid in een vrij en onafhankelijk Vlaanderen. Hij wil een strenge aanpak van criminaliteit en drugs, waarvan vaak jongeren het slachtoffer zijn.


Met Paul Meeus biedt het Vlaams Belang in de Kempen kwaliteit, ervaring en een gedreven inzet.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...