Karel Dillen overleden

Gisteren overleed de stichter en ere-voorzitter van Vlaams Blok/Vlaams Belang Karel Dillen.

Vanzelfsprekend sluit ook de afdeling Turnhout zich aan bij de rouw die de familie Dillen en de ganse partij treft en biedt zij haar oprecht medeleven aan.

Karel Dillen was een uitzonderlijke persoonlijkheid. Wij kenden hem als een bijzonder erudiet, rechtlijnig, integer en ook minzaam man. Zijn teksten en toespraken waren van een zeldzaam niveau. Zijn redenaarstalent is legendarisch. Zijn intellect en zijn strategisch inzicht hebben onze partij gebracht tot wat ze nu is: de grootste politieke stroming van het land. Wij zijn met zijn allen veel dank aan Karel Dillen verschuldigd. Zijn onverzettelijkheid heeft ons allen gestaald in ons engagement in de partij en in de ganse Vlaamse Beweging.

Ikzelf heb het grote voorrecht en genoegen gehad Karel Dillen geregeld te mogen ontmoeten en met hem van gedachten te wisselen. Hij heeft daarbij een ontuitwisbare indruk op mij nagelaten. Ik herinner mij dat ik hem altijd – uit groot respect – aansprak met ’mijnheer Dillen’ tot hij mij haast verplichtte om hem gewoon met zijn voornaam aan te spreken. Het tekende hem ten voeten uit: bescheiden en minzaam.

Elke scheldnaam aan het adres van onze partij en onze mandatarissen en militanten incasserde hij als de zoveelste eretitel, als de zoveelste geuzentitel. We herinneren ons de dagen toen hij druk bijgewoonde congressen toesprak met “Geacht Uitschot”, “Geachte Bozen” en nog van dat fraais. Zijn spot en zijn incasseringsvermogen hebben ons gehard tegen alle bedreigingen en beledigingen van buitenaf.

Wij zetten zijn levenswerk verder, aangepast aan tijd en noden, maar met hem als blijvende bron van inspiratie.

Paul Meeus
Fractievoorzitter Gemeenteraad
Volksvertegenwoordiger

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...