Het gebrek aan kracht voor verandering

 N-VA zit nog maar enkele weken in het bestuur van onze stad of de eerste fameuze bocht werd al genomen. Een van de meest in het oog springende programmapunten bij de jongste verkiezingen was het van het Vlaams Belang overgenomen standpunt om alle lopende investeringen in het zwembad stop te zetten en tabula rasa te maken om de bouw van een nieuw zwembad op een andere locatie mogelijk te maken. N-VA voerde er een opgemerkte actie voor op de zaterdagse markt. Enkelen die vandaag burgemeester en schepen zijn, verschenen er zelfs in duikerspakken om ludiek de aandacht te trekken. Veel Turnhoutenaren vonden dan ook dat de Vlaams-nationalistische partijen Vlaams Belang en N-VA het bij het rechte eind hadden.
Vandaag maakt N-VA een bocht van 180 graden en slikt ze schaamteloos haar verkiezingsbelofte in. Om budgettaire redenen, zegt men er haastig en wat verontschuldigend bij. Vreemd, want dat wist men toch op voorhand. Of heeft de N-VA geen dossierstudie gedaan toen zij haar verkiezingsprogramma opstelde?
Het Vlaams Belang blijft alvast bij zijn vraag om een punt te zetten achter deze droeve saga. Wij blijven bij ons standpunt dat we in het AGB al in maart vorig jaar innamen om geen investeringen meer te doen in het compleet verloederde en ondertussen klaarblijkelijk verwaarloosde zwembad en te streven naar de ontwikkeling van een nieuw zwembad op en andere plaats. Want daar zit het uiteindelijk het fundamentele probleem. Het probleem van de ondergrond op de huidige plaats zal nooit verdwijnen of op zijn minst nooit uitgesloten kunnen worden. Dat laatste wordt zelfs toegegeven door experten.
Het Vlaams Belang stelt daarom voor om het zwembaddossier open te trekken naar het stadsregionale niveau en in die context naar een oplossing te zoeken. Beerse heeft een eigen zwembad, maar Oud-Turnhout en Vosselaar niet. Nochtans maken heel wat burgers uit die gemeenten vaak gebruik van Turnhoutse faciliteiten allerhande, waaronder het zwembad. Zou het daarom onlogisch zijn om deze piste te overwegen en daarna tot een beheersstructuur te komen waarin de participerende gemeenten een volwaardige stem hebben?! Overigens zou de gezamenlijke ontwikkeling van een polyvalente zweminfrastructuur ook kunnen leiden tot meer mogelijkheden voor de recreërende en sportende burger binnen de ruimte van onze stadsregio.
Het vandaag tentoongespreide gebrek aan kracht voor verandering om enkel nog tot een afgeslankt, maar blijvend peperduur zwembad te komen, is dan ook een zwaktebod.
Het is nu wachten op de volgende verkiezingsbelofte die gaat ingeslikt worden.
Het Vlaams Belang zal dan ook op de volgende gemeenteraad de nieuwe meerderheid hierover ten gronde bevragen.
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...