“Het Dwaze Taboe”

Op 25 augustus verscheen bij uitgeverij Egmont het boek ‘Het dwaze taboe – een meta-analyse van internationale en nationale studies omtrent ‘criminaliteit & etniciteit’ van Marjan Bodein en Gerolf Annemans, onze fractieleider in Kamer. Marjan Bodein is een criminologe die op de studiedienst van het Vlaams Belang werkt. Een meta-analyse is een studie waarin men verschillende studies onder de loep neemt en vergelijkt. Een studie van studies dus.

Het eerste gedeelte van het boek is zuiver wetenschappelijk. Marjan Bodein vergelijkt zeven Belgische en zeven internationale studies over de band tussen etniciteit of etnische afkomst en criminaliteit. Zij stelt daarbij enkele merkwaardige zaken vast. Terwijl Nederlandse studies rekening houden met een heel gamma aan mogelijke verklaringen voor de grotere criminaliteit bij minderheidsgroepen, gaan de Belgische studies allemaal uit van het axioma dat de hogere criminaliteit bij sommige minderheidsgroepen een gevolg moet zijn van discriminatie en racisme. Andere mogelijkheden –culturele of religieuze bijvoorbeeld – worden zelfs niet onderzocht. En als men iets niet wil vinden, dan vindt men het natuurlijk ook niet.

Bodein concludeerde dat het probleem van de criminaliteit bij sommige minderheidsgroepen – vooral Marokkanen, met Turken op de tweede plaats – beduidend groter is dan de officiële cijfers doen vermoeden. Waarom verbaast ons dat niet? Zelfs de ergste twijfelaars zullen wel tot dat inzicht zijn gekomen toen bleek dat de regering zelfs het degelijke en nuchtere rapport- Van San in de doofpot probeerde te stoppen. Het is de verdienste van Bodein dat zij nu met ijzersterke wetenschappelijke bewijzen tevoorschijn komt, en dat zij minstens gedeeltelijk de mechanismen heeft blootgelegd die in het Belgische wetenschappelijke wereldje het taboe rond etnische criminaliteit in stand hielden.

In een tweede deel van het boek heeft Gerolf Annemans een aantal politieke besluiten getrokken uit deze metastudie. Die betreffen zowel het immigratie- als het justitiebeleid. Daarmee stapt hij natuurlijk uit de wetenschappelijke logica de politieke wereld binnen… Maar er is zorgvuldig over gewaakt dat beide domeinen elkaar niet zouden overlappen. Men zal natuurlijk proberen de auteurs ervan te beschuldigen dat zij een amalgaam maken van wetenschap en politiek, maar dat is hier duidelijk niet gebeurd. De grens tussen beiden is duidelijk en vlijmscherp afgebakend.

‘Het dwaze taboe’ werd aan de pers voorgesteld in een rotonde van de Kamer. Meer dan tien journalisten waren op dat explosieve onderwerp afgekomen. Zelfs De Morgen en de VRT hadden iemand gestuurd. Eén journalist probeerde te suggereren dat men binnen het kader van een politieke partij onmogelijk objectief en neutraal wetenschappelijk werk kan doen. Marjan Bodein beet goed van zich af door erop te wijzen dat zij voor deze meta-analyse precies dezelfde normen en methoden had gebruikt als voor haar werk aan de universiteit, en dat niemand haar daarbij had beïnvloed, of had geprobeerd haar onderzoek in één bepaalde richting te sturen.

De vraag van die verslaggever lijkt logisch, maar men moet zich evengoed afvragen in welke mate universiteiten echt wel zo neutraal en onafhankelijk zijn als ze zelf altijd beweren. In theorie zouden wetenschappers boven het gewoel van de politieke, religieuze en maatschappelijke debatten moeten staan. Maar in praktijk zijn ook wetenschappers maar al te vaak de kinderen van hun tijd, en kunnen zij zich niet losmaken van de vooroordelen of de ideologische premissen van de maatschappij waarbinnen zij moeten werken. En natuurlijk houden ook de universiteiten rekening met de wensen en de opvattingen van de politici. Die moeten immers hun subsidies en hun budgetten voor wetenschappelijk onderzoek goedkeuren… Universiteiten durven helaas slechts zelden ingaan tegen de dominante politieke ideologieën. En in België is de meest dominante ideologie ongetwijfeld het multiculturalisme. Zelfs wetenschappers mogen daar niet aan twijfelen. Net zoals zij in de Sovjetunie niet mochten twijfelen aan de marxistisch-leninistische ideologie.

U kan het boek bestellen bij Uitgeverij Egmont. (www.uitgeverijegmont.be)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...