Groen licht voor KV Turnhout

Het Vlaams Belang heeft KV Turnhout altijd een warm hart toegedragen. Dat weten bestuur, spelers én supporters van de club zeer goed.
De vraag van 10 december door de club aan het stadsbestuur voor een nieuwe borgstelling voor een bijkomende lening om onvoorziene schulden af te betalen, vonden we evenwel teveel van het goede. Ook binnen de meerderheid leek hiervoor onvoldoende steun te vinden te zijn.
Gelukkig kwam KV Turnhout op de valreep zelf met de mededeling dat er een coöperatieve vennootschap (CV)van sponsors-bedrijfsleiders werd opgericht, die het stadion overkoopt van KV Turnhout en opnieuw verhuurt aan de club. Op die wijze betaalt de Turnhoutse gemeenschap niet voor nieuwe schulden, maar wordt het probleem intern opgelost.
Op de gemeenteraad van maandag 30 januari en enkel na uitdrukkelijke bevestiging door de burgemeester dat een en ander juridisch volstrekt in orde is, keurde onze fractie dan ook de overdracht van het recht van opstal aan de CV goed.
KV Turnhout kan nu opgelucht ademen. Onze fractie spreekt dan ook de hoop uit dat deze oplossing duurzaam is en dat een goed en zuinig financieel beheer door het bestuur van KV Turnhout mee de toekomst van de club helpt verzekeren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...