Geen steun voor goed-nieuwsshow!

Nauwelijks twee weken na de onbegrijpelijke en onnodige sluiting van de groeiende en bloeiende stedelijke kleuterschool De Paddenstoel komt op 16 juni schepen van jeugd Hannes Anaf in aanwezigheid van Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz toelichten waarom kindvriendelijkheid belangrijk is, wat het betekent een ‘Kindvriendelijke stad’ te zijn en hoe Turnhout dat realiseert.

Meer nog: op dinsdag 16 juni om 10 uur onthullen de minister en de schepen van Jeugd Hannes Anaf bij het Stadhuis het officiële bord ‘Kindvriendelijke stad’ dat Turnhout in ontvangst mocht nemen na het behalen van het gelijknamige label.

Zonder scrupules zal schepen Anaf ongetwijfeld een goed-nieuwsshow brengen en voorbijgaan aan de wurggreep van het stadsbestuur op een levende en dynamische kleuterschool in een volkse buurt, die moet opgeruimd worden enkel omdat de stadskas nood heeft aan geld.

Toen enkele maanden geleden het project ‘kindvriendelijke stad’ gestalte kreeg en vertaald werd in een erkenning, kon de schepen rekenen op steun uit alle fracties in de gemeenteraad; waarmee hij overigens zelf erg blij was omdat het zijn initiatief meer kracht en luister kon bijzetten.

Naar aanleiding van de hardvochtige sluiting van De Paddenstoel op de gemeenteraad van 1 juni jl. verklaarde het Vlaams Belang toen zijn steun aan dit project onverwijld in te trekken. Wij bevestigen dit vandaag uitdrukkelijk.

Een kindvriendelijke stad sluit geen kleuterschool waar ouders en kinderen, leerkrachten en vrijwilligers, en een ganse buurt zich goed voelen. Dit is een smet op het blazoen. Het Vlaams Belang stelt dan ook voor om symbolisch een hoek van het officiële bord weg te halen om te wijzen dat de kindvriendelijkheid klaarblijkelijk niet voor alle kinderen in deze stad geldt.

Paul Meeus

Fractievoorzitter VB

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...