Fraude dringt door tot het koningshuis

Legertop sponsort prins Laurent

Het Vlaams Belang neemt met verontwaardiging kennis van de berichten in de pers over de ruime financiële steun die prins Laurent in de jaren ’90 van de Belgische Zeemacht zou gekregen hebben. Volgens die informatie zouden bedrijven de villa van Laurent ingericht hebben en ook goederen en diensten geleverd hebben aan de Stichting Prins Laurent.
De rekeningen werden via een systeem van valse facturen betaald door de vaderlandse marine. De top van het leger was op de hoogte en de prins was vragende partij.
Na een aantal onverkwikkelijke schandalen waarbij leger en politiek in het verleden waren betrokken, is de corruptie dus blijkbaar ook doorgedrongen tot het Belgische vorstenhuis.

In de pers wordt gewag gemaakt van een bedrag van 7 miljoen Belgische frank, omgerekend 175.000 euro. Een kolonel en ex-adviseur van de prins, zegt nu dat Laurent in die tijd moest rondkomen met een maandelijkse bijdrage van 75.000 euro en “met zo’n bedrag is het onmogelijk om een prinselijk leven te leiden”. “De prins wist dat we zaken ‘arrangeerden’ om zijn leven en zijn werk zo comfortabel mogelijk te maken. Maar iets ‘regelen’ is nog geen misdrijf’. De prins wordt niets ten laste gelegd.

De kolonel begrijpt de commotie niet. “Een misdrijf? Ik geloof het niet. De schenkingen gebeurden … in het belang van de natie”. In het belang van de Belgische natie, dat moet zowat het ultieme alibi zijn voor fraude.

We willen er hier toch even op wijzen dat de familie Von Saksen-Coburg echt niet bij het OCMW of het leger moet gaan aankloppen voor een leefloon. Zo raamt het gezaghebbende financiële tijdschrift Euro Business het vermogen van de koninklijke familie op 90 miljard frank. En dat van die ‘arme’ prins Laurent op 1,5 miljard. Dat zou toch moeten volstaan om een ‘prinselijk’ leven te leiden.

Het is natuurlijk een publiek geheim dat de prins het geld graag laat rollen. In zijn garage staat dan ook geen volkse Volkswagen maar een blinkende Ferrari, Masserati en meer van dat dure speelgoed. In de marge van het sociale drama in Vorst, zal het de ontslagen werknemers ongetwijfeld deugd aan het hart doen te vernemen dat het leger erover waakt dat de prins niets te kort komt…

Het Vlaams Belang eist alvast dat deze zaak tot op het bot wordt uitgespit. De Vlaamse partijen en de hardwerkende Vlamingen moeten zich bovendien maar eens afvragen of we die ondemocratische en geldverslindende poppenkast van de monarchie nog langer nodig hebben. Ons standpunt is duidelijk: afschaffen die boel en naar het museum.

Frank Vanhecke
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...