Een fuifzaal? Ja! Maar niet zomaar!

Gisterenavond tijdens de gemeenteraad deelde het college mee dat er een princiepsbeslissing werd genomen om een architect aan te duidend teneinde het fuifzaalplan op gang te trekken.
Het fuifzaal-dossier zal dus de komende maanden in de spotlichten staan. We herhalen daarom graag nog eens ons standpunt ter zake. We citeren daarvoor nog even uit ons verkiezingsprogramma: “Om (lawaai-)overlast in de stad tot een minimum te beperken, lijkt ons het creëren van een fuiflocatie buiten de stadskern niet enkel nodig, maar vooral noodzakelijk. Deze kan kaderen in een op te trekken polyvalent complex. Jongeren fuiven graag. Daar is niets op tegen. Dat moet dan ook op een aangename en veilige manier kunnen gebeuren.”
Het Vlaams Belang blijft dus ernstige bedenkingen hebben bij het plaatsen van de fuifzaal in de onmiddellijke buurt van de Warande. Niemand heeft ons er tot op heden van kunnen overtuigen dat een fuifzaal op een andere locatie – buiten de stadskern dus – niet mogelijk is. Een vergelijkende studie met sterke argumenten had zeker op zijn plaats geweest.
Daarnaast blijft voor ons de vraag ook naar het kostenplaatje. Het geplande complex aan de Warande kost immers handenvol geld.
Het Vlaams Belang zal dit dossier de komende tijd zeker met argusogen opvolgen en het in al zijn aspecten kritisch bevragen en becommentariëren.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...