Deze fuifzaal: neen!

Gisterenavond pleitte het Vlaams Belang voor de tweede maal op de Gemeenteraad om de bouw van de fuifzaal stop te zetten en van meet af aan te beginnen, nu het nog kan. Het project blijft voor ons niet op de juiste locatie voorzien te zijn en bovendien overschrijdt het plan ruim de voorziene 3,5 miljoen euro waar ooit schepen Dimitri Gevers zijn handen voor in het vuur stak. Om nu nog maar enigszins in de buurt van dat bedag te blijven, wordt er bespaard op ruimte en voorzieningen. Bovendien is de capaciteit nog volop in discussie zolang brandweer en bevoegde comités hun fiat niet hebben gegeven. Verder is het Vlaams Belang van oordeel dat de voorziene fuifzaal veel te klein en te beperkt is in zijn mogelijkheden voor een centrumstad als Turnhout. In Geel kan zo bijvoorbeeld voor een veel lagere prijs een veel grotere fuifzaal gebouwd worden…
Het Vlaams Belang betreurt dan ook dat het schepencollege ziende blind is en koste wat het kost zijn wil doordrukt zonder nog rekening te houden met goede argumenten. De verkiezingen van 2012 en het culturele evenement ‘Turnhout 2012’ zijn blijkbaar de doelstellingen waar men verder zonder nadenken, laat staan een visie, op afstevent.
Ondertussen wordt de kritiek op kostprijs, omvang en locatie van de fuifzaal groter, ook in ruimere kringen dan de politieke wereld. Zelfs onze ‘boezemvriend’ Dré Wolput – de man die zichzelf buitenkieperde als voorzitter van het ACW – pleit er nu ook al voor om de fuifzaal “op het schap te zetten”. Mooi.
Voor alle duidelijkheid en nog maar eens: we zijn niet tegen een fuifzaal, integendeel. Maar niet op deze plaats, niet in deze vorm en niet voor zoveel geld. Andere alternatieven zijn beslist mogelijk. Maar daar heeft het schepencollege nooit naar willen luisteren. Dat ze de butsen dan ook maar zelf schudden!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...