De verenigde oppositie in Turnhout verwerpt het zwakke bestuursakkoord van een onzekere meerderheid

Alle oppositiepartijen in de Turnhoutse gemeenteraad zijn het er over eens dat het voorliggende bestuursakkoord op alle vlakken ontgoochelt. Niet alleen is het erg oppervlakkig en dus weinig concreet, het ademt ook niet de warmte uit die onze stad dringend nodig heeft. Het is een opeenstapeling van vage desiderata waarbij de financiële weerslag en consequenties, de nodige tijdspaden en de concreet te bereiken doelstellingen ontbreken.

De coalitiepartners zijn het over heel wat zaken niet eens, maar zijn noodgedwongen op elkaar aangewezen. Dit uit zich dan ook in de onzekerheid waarmee standpunten worden ingenomen en in de algemeenheid van vage doelstellingen die de meningsverschillen en het altijd weer opduikende wantrouwen moeten verbergen.

De oppositiepartijen hebben op de gemeenteraad van 1 september vanuit hun verschillende invalshoeken dit kleur- en smaakloze bestuursakkoord op de korrel genomen, waarbij slechts één constante te horen was: dit is een bestuursakkoord zonder ziel en zonder bezieling, zonder inhoud en zonder een echte daadwerkelijke houvast voor de Turnhoutse burger.

Als dit het resultaat is van een college dat voor deze schaarse bladzijden maar liefst tien maanden nodig had, dan geeft dat te denken en te vrezen voor de komende 52 maanden die nog voor ons liggen. Een zwalpend schip krijgt men nog moeilijk op koers als de roeiers niet in hetzelfde ritme roeien. Samen stad maken, luidt de titel van het bestuursakkoord. Samen ploeg vormen om beter te besturen, zou een beter uitgangspunt zijn. Daarom is orde op zaken stellen in het politieke huishouden wellicht het meest dringend. Er is dus nog veel werk aan de winkel. De Turnhoutse burger heeft immers recht op een daadkrachtig bestuur.

Marc Van Damme

Pierre Gladiné

Paul Meeus

Erwin Brentjens

Fractievoorzitters van respectievelijk de meerderheid van de N-VA-fractie, DE Stadslijst (Open VLD), Vlaams Belang en de Nieuw-Vlaamse Alliantie

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...