De speech die men niet wilde horen…

De tussenkomst van Chris Janssens in het Vlaams Parlement over de terreur in Parijs zette parlementsleden van Groen, sp.a, Open VLD, CD&V en N-VA aan de zittingszaal te verlaten. Bevatte hij te veel waarheden?

In het Vlaams Parlement kwam het bloedbad in Parijs aan bod. Dat was niet vanzelfsprekend. Andere partijen deden immers alle moeite van de wereld om een debat over de terreuraanslagen te verhinderen. Ze weten wel waarom. Het zijn immers fundamenteel verkeerde beleidskeuzes uit het verleden die dergelijke gruweldaden mogelijk maakten. Met uitzondering van het Vlaams Belang hebben alle partijen boter op het hoofd. En dat beseft de publieke opinie ook wel. Als compromis mocht elke partij een luttele vier minuten zijn mening geven over de gebeurtenissen.

Algemeenheden

Tot een echt debat, waarbij gezocht werd naar oorzaken en te nemen maatregelen, kwam het dus ook niet. Met uitzondering van het Vlaams Belang beperkten alle partijen hun tussenkomst overigens tot het formuleren van algemeenheden waar eigenlijk iedereen het over eens kan zijn. “De vrije wereld mag niet ten ondergaan in angst”, zei minister-president Geert Bourgeois. “Het is geen moment om toe te geven aan slechte raadgevers als angst en haat”, zei CD&V-fractieleider Van den Heuvel. “We mogen geen millimeter toegeven aan de terroristen”, voegde Bart Somers eraan toe. “Door de veiligheid en de verbondenheid te versterken moeten we ons, allen samen, verzetten tegen de terreur”, liet Groen-fractieleider Rzoska dan weer weten.

De enige écht inhoudelijke tussenkomst kwam van Chris Janssens. “Het is belangrijk om even stil te staan bij de dood van deze onschuldige mensen. Minstens even belangrijk zijn de acties die worden ondernomen om een einde te maken aan de lange reeks van terreuraanslagen van moslimfanatici op Europees grondgebied”, zei de Vlaams Belang-fractievoorzitter.

Ongemakkelijke waarheden

Omdat geen enkele andere partij de problemen bij naam durft te noemen, zal het Vlaams Belang dat doen”, leidde Chris Janssens zijn inhoudelijk betoog in. Hij spaarde inderdaad geen enkel taboe. Zo wees hij met een beschuldigende vinger naar het open grenzenbeleid: “De aanslagen die plaatsvinden in Europa zijn een rechtstreeks gevolg van het desastreuze immigratiebeleid van de voorbije decennia en de blijvende onwil, ook van de huidige federale regering, om de grenzen te sluiten voor massa-immigratie”. Deze ongemakkelijke waarheid werd sommige parlementsleden van Groen, sp.a, Open VLD, CD&V en N-VA, te veel en zij verlieten de zittingszaal. De Vlaams Belang-fractieleider wees ook op “het kolossale probleem van de aanwezigheid van de islam in Vlaanderen” en maakte brandhout van het “zogenaamde ‘deradicaliseringsbeleid’, dat eerder een veredeld tewerkstellingsproject is voor welzijnswerkers allerhande”.

Voorstellen

Chris Janssens klaagde voorts aan dat het Vlaams Belang de voorbije decennia verguisd werd precies omwille van de toestanden die nu realiteit zijn geworden en riep de andere partijen op “de fouten van het verleden niet te blijven herhalen”. Hij deed daarbij drie concrete suggesties. “Breng onze veiligheid niet nog meer in het gedrang door tienduizenden al dan niet radicale moslims binnen te halen: sluit de grenzen en wel nu meteen!”, luidde zijn eerste voorstel. “Stop het faciliteren en het subsidiëren van de islam en de talrijke moskeeën” ging hij verder. Ten slotte riep hij de regering op “een grondige doorlichting te organiseren van moskeeën en moslimorganisaties en buitenlandse financiering vanuit het Midden-Oosten of andere moslimlanden te verbieden”. “Collega’s, er is al te veel tijd verloren. De tijd van schuldig wegkijken moet nu definitief voorbij zijn”, besloot hij zijn tussenkomst.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...