De rekening gemaakt…

Op de gemeenteraad van maandag 24 lag de rekening van 2012 voor. Traditioneel maakt het Vlaams Belang daar uitgebreid beschouwingen bij. Reccino Van Lommel haalde daarbij snoeihard uit naar de oude en de nieuwe meerderheid, waartussen hij weinig verschil ziet. Lees hieronder zijn tussenkomst.

 

Voorzitter, Collega’s,

Geachte leden van het college,

Naar goede gewoonte wil ik starten met woorden van dank die
uitgaan naar de stadsambtenaren voor de correcte opstelling en technische
juistheid van de rekening van de stad voor het boekjaar 2012. Tot daar mijn
lovende woorden, want van de cijfers word je weinig vrolijk. De raadsleden die
vorig jaar mijn tussenkomst over de jaarrekening hoorden (en die door de
toenmalige burgemeester werd afgedaan als verkiezingspropaganda) herinneren
zich ongetwijfeld nog mijn bezorgdheid rond de financiële toestand van de stad
en de grote verdeeldheid binnen het college. Vandaag de dag baren mij die zaken
nog steeds veel zorgen, want er lijkt immers niets veranderd te zijn. De stad
sluit 2012 voor het eigen dienstjaar af met een negatief resultaat van bijna 4
miljoen euro terwijl dat in 2012 nog 737.000 euro was en neerkomt op een
stijging van meer dan 400 % op een jaar tijd. De financiële toestand van de
stad is op een jaar tijd met meer dan 5 mio euro gedaald. Een erfenis uit de
vorige legislatuur? Akkoord, maar vandaag de dag zwaait de meerderheid van de
toenmalige meerderheid opnieuw de plak in deze stad, ook al werd zij afgestraft
door de kiezer en werd ze nu een minderheid binnen de meerderheid. De CD&V
heeft zelfs opnieuw financiën in portefeuille gekregen.

Ik heb hier al vaak gehoord hoe Turnhout een bruisende stad
is of zou moeten worden. Dat is het ook: Turnhout wordt stilaan een bruistablet.
Want laat ons toch wel stellen dat in 2015 de stad letterlijk op zwart zaad zal
zitten. Ik verwittigde dat wat betreft het reservefonds we in 2012 onder de
kaap van 10 miljoen euro zouden geraken. In 2015 zit daar nog 0 euro in en zal
alles opgesoupeerd zijn. Ik hoorde de schepen van financiën tijdens de
afgelopen verenigde commissie aanhalen dat er een groot probleem op ons afkomt.
Goed dat het college dat nu pas ontdekt, maar de burger vraagt antwoorden. Dit
was reeds een issue tijdens de verkiezingscampagne en het houdt de burger nog
steeds bezig. We zijn nu een half jaar bezig, maar waar bespeur ik de
verandering? Waar zijn de beleidsdoelstellingen van onze stad? Hoe gaan we
anticiperen op de steeds verslechterende financiële toestand van Turnhout? Ik
hoor er weinig van, maar laat ons hopen dat nu de vakantie begint iedereen zal
gaan studeren voor een goede tweede zit om in september eindelijk met kennis
van zaken en op een voldoende intellectuele manier aan het werk te gaan, zodat
Turnhout op een gezonde en evenwichtige manier bestuurd kan worden. Verspil uw
tijd niet met populistische en weinig relevante enquêtes, maar zorg voor actie
en een doortastend beleid. Laat mij duidelijk zijn dat 2013 bij voorbaat al om
zeep is en het kalf reeds verdronken is. Het verlies zal dit jaar opnieuw
groter zijn dan in 2012 en de Turnhoutenaar zal moeten opdraaien voor het
leergeld van de nieuwe meerderheid. 2013 is in alle opzichten al een verloren
jaar.

Er zal meer nodig zijn dan hier en daar wat gebouwen te
verkopen. Dat zijn tijdelijke en eenmalige oplapmiddelen zoals Verhofstadt en
co dat destijds gedaan hebben in de federale regering. De voorbije weken hebben
jullie daarmee heel wat burgers de gordijnen in gejaagd en in onzekerheid
gebracht. In mijn begrotingstussenkomst van 28 januari pleitte ik nog voor een
financieel beleid dat gebaseerd op een langetermijnvisie. Turnhout heeft nood
aan structurele maatregelen. De NV-A (die zich in Turnhout nog moet bewijzen) en
die een grote ommezwaai beloofde bij de verkiezingen is een partij gebleken
zoals alle andere traditionele partijen. Richt u tot de prioritaire zaken van
de stad in plaats van te gaan picknicken op de grote markt. De burgemeester
lijkt meer bekommerd te zijn om festiviteiten en de Tijlstoet in 2015 in plaats
van de jaar na jaar afkalvende financiële toestand van de stad. Men zou
naarstig op zoek zijn naar 50 mio euro aan structurele besparingen voor de
stad, maar daarover werd tot hiertoe bitter weinig gecommuniceerd. Zoals steeds
zal de oppositie mogen gissen tot er ergens een of andere persmededeling of
krantenartikel verschijnt. De afgelopen maanden mocht de oppositie kennis nemen
van beslissingen voor de stad die helemaal niet kaderen in een globaal beleid. Hopelijk
kunnen de aangekondigde besparingen wel voldoende gekaderd worden en kijken we
uit naar het perspectief dat de begroting van volgend jaar zal scheppen. Om het
met jullie woorden te zeggen: We nemen het alvast mee naar de verenigde
commissie van dan. Het vorige college werd gekenmerkt door weinig coherentie,
maar uit hetgeen ik de laatste maanden heb kunnen vaststellen, concludeer ik
dat we van de regen in de drop zijn geraakt. Als er al iets met volle kracht
veranderd is in de stad, is dat wel de desinformatie aan de raadsleden en het
immobilisme waarin onze stad vandaag de dag verkeert.

Niettegenstaande deze commentaar heb ik na het bekijken van
de rekening nog volgende vragen:

Waaruit bestaan de andere uitzonderlijke opbrengsten
ten belope van 1,6 mio euro? (Rek. 77391)

Waarom is de jaarlijkse meerwaarde op herwaardering
van onroerende goederen 600.000 euro lager dan in 2011? (Rek. 76120)

Welke uitzonderlijke minwaarden zijn begrepen in de
21000 euro en de andere uitzonderlijke lasten? (Rek. 67311 + 67391)

De stad heeft onrechtstreekse werkingssubsidies
betaald aan ondernemingen voor 223.000 euro. (Rek. 63122) Wat houdt dit in en
voor welke ondernemingen werden deze bedoeld?

Elektriciteits- en gaskosten voor gebouwen zijn zeer
fel gedaald. Wat zijn daar de redenen voor? (Rek. 61332 + 61333)

Hoe schat u de aflossing van leningen in de komende
jaren in ? Zal er een stijgende trend zijn?

      Collega’s,

Wij stonden toen niet achter het financieel beleid van de
stad en staan er vandaag de dag nog steeds niet achter. Wij zullen de rekening
dan ook niet goedkeuren.

Namens Vlaams Belang,

Reccino Van
Lommel

24/06/2013

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...