Campagnenieuws!

22 september : N-VA kopieert verder VB

In Turnhout voerde N-VA actie zaterdag actie op de Grote Markt om de bouw van een nieuw zwembad te eisen. Daarmee neemt die partij het zoveelste standpunt van het Vlaams Belang over. Tot op heden waren wij de enige partij die in het AGB en de gemeenteraad openlijk afstand namen van de huidige maatregelen voor het zwembad en resoluut een herbestemming van het gesloten zwembad vroegen ten voordele van de bouw van een nieuw op een andere lokatie. In de media komt het nu over alsof de N-VA de enige partij is die zich verzet tegen de zwembadcarrousel. Het Vlaams Belang was echter de eerste partij die de zwembadvaudeville aanklaagde en er afstand van nam. De waarheid heeft echter haar rechten!

22 september: VB fietste mee met 'Kom op tegen kanker'

Zaterdag fietste een mooie groep VB-ers in VB-truitjes 30 kilometer mee in de tocht die aan de Graatakker vertrok. Enkele partijen, zoals Groen, TIM en CD&V ontbraken. Het VB was met de ruimste delegatie aanwezig en trok naar goede gewoonte de kop van het peloton…

24 september : VB dient klacht in tegen onbekenden

Nog maar eens is het Vlaams Belang het slachtoffer van vandalisme en politieke onverdraagzaamheid. Op diverse plaatsen in de stad werden onze correct aangebrachte affiches op de officiële aanplakborden afgescheurd of beschadigd. Fractievoorzitter en lijsttrekker Paul Meeus heeft dan ook vandaag klacht neergelegd tegen onbekenden bij de politie en bij het parket. Voor sommigen blijft het moeilijk om het politieke spel eerlij te spelen.

24 september: Campagneploeg ijverig aan het werk

Vandaag waren Vivi, Christine en Karina druk in de weer in ons secretariaat aan de de Merodelei om duizenden folders te plooien en te tellen zodat de Post z'n werk kan doen. Dank!

25 september: Lees Gazet van Turnhout en vanavond debat

Op Gazet van Turnhout kan je bij de voorstelling van de kandidaten uit de Stadsregio al kijken bij onze Turnhoutse kandidaten Christine Truyen en Paul Meeus. Nog op Gazet van Turnhout wordt ook het Vlaams Belang vermeld in een onderzoek van de VRT over de kiescampagne in Turnhout: http://www.gazetvanturnhout.be/verkiezingen/verkiezingsnieuws/turnhout/11937-turnhout-vrt-bekijkt-verkiezingscampagnes

Vanavond is er een verkiezingsdebat in in productiehuis Het Gevolg (Otterstraat 31-33) vanaf 19 u. Thema's zijn: wonen en energie. Lijsttrekker Paul Meeus neemt er aan deel.

26 september: Paul Meeus in debat over Wonen en Energie

Voor een volle zaal sprak Paul Meeus gisterenavond over deze thema's die hem als OCMW-raadslid erg vertrouwd zijn. Vriend en vijand waren het er na afloop over eens dat zijn dossierkennis over deze thema's ruim uitstak boven wat anderen te vertellen hadden. Zijn ervaring met talloze cliëntendossiers en het plaatsen ervan in de bredere armoedecontext als structureel maatschappelijk probleem liet zelfs moderator Jos Geysels niet onberoerd…

Paul woonde 's avonds een prachtig concert bij in de Sint-Pieterskerk, waar requiemmissen werden gezongen die speciaal voor Turnhoutse
overledenen werden gecomponeerd in de 18e en 19e eeuw. De partituren hiervan werden nog niet zo lang geleden ontdenkt in de Turnhoutse stadsarchieven. Op de receptie nadien in het stadhuis waren er slechts twee politici te bespeuren: de burgemeester én onze lijsttrekker. En dat viel veel mensen op…

27 september: Fred en Paul op de baan

Vandaag trokken Fred van Nyen en Paul Meeus van gemeente naar gemeente in onze regio om plakborden op te frissen of borden die vernield werden door verdraagzame democraten te herstellen. Het was een heel arbeidsintensieve karwei. Fred en Paul: een sterk team.

Vandaag viel ook onze algemene programmafolder in alle Turnhoutse bussen. Ondertussen zijn ook onze kandidaten  hun individuele verkiezingskaartjes aan het bussen. De Turnhoutenaars kunnen de volgende twee weken nog liefst drie folders in hun bussen verwachten.

28 september: Vincent Diels in debat Jeugdraad

Het verkiezingsdebat “Debattle” van de Turnhoutse Jeugdraad vond plaats in de aula van de KHK Turnhout in de Lokerenstraat. Voor het debat waren alle Turnhoutse partijen vertegenwoordigd (9 in totaal), Vincent Diels verdedigde met verve de kleuren voor het Vlaams Belang! Opmerkelijk was wel dat voor CD&V  burgemeester Francis Stijnen kwam opdagen. Waarom geen jongeren? Dit ruikt toch een beetje naar onzekerheid binnen de rangen van CD&V of is het misschien ‘politieke bloedarmoede’ die de partij parten speelt!? Andere aanwezigen waren: Dieter Van Der Avoort (NV-A), Dimitri Gevers (T.I.M.), Jeff Dierckx (Groen), Manuel Blanco (PVDA), Bart Voordeckers (DE Stadslijst), Hannes Anaf (SP.A) en Jef Huybrechts voor Turnhout Vooruit.
De moderator voor het debat was Stefaan Tubbex.
Het debat werd opgesplitst in 4 thema’s welke het resultaat waren van een uitgebreide bevraging die werd gehouden bij de Turnhoutse jeugd. Volgende thema’s werden besproken:

  • Feesten & fuiven
  • Veiligheid
  • Mobiliteit
  • Openbaar domein

Opmerkelijk was de magere opkomst voor dit debat: slechts een 70-tal aanwezigen waarvan het merendeel niet echt jeugdig meer te noemen was. Dit is spijtig en een gemiste kans voor de jongeren om de politici eens op de ‘rooster’ te kunnen leggen!
Voor het aansnijden van elk van de 4 thema’s werd er een kort filmpje getoond waarin aan een aantal jongeren verscheidene vragen werden gesteld! Op basis van deze vragen werd er dan 1 algemene vraag gesteld door de moderator waarop dan alle partijen de kans kregen om hierop te reageren!
Het Vlaams Belang hamerde bij het eerste thema 'fuiven & feesten' vooral op het onveiligheidsgevoel dat bij veel jongeren leeft in bepaalde straten van Turnhout en dan vooral s’nachts en welke pistes er konden bewandeld worden om dit te verbeteren! Ook stelde het Vlaams Belang voor dat de Stad een soort van ‘moderator-rol’ zou kunnen opnemen in het stimuleren van organisatoren om zo terug meer leven in de Stad te krijgen. De Stad zou zich vooral moeten focussen op het geven van materiële en in de mate van het mogelijke personele steun! Ook de nieuwe fuifzaal speelt een belangrijke rol om meer jongeren iets om handen te geven.
Bij het 2de thema bepleitte het Vlaams Belang een aanpak in 3 stappen nl.: preventie, repressie, nul-tolerantie!
Ook is het aangewezen om in probleembuurten een geïntegreerde aanpak te voorzien door samenwerking tussen politie, straathoekwerkers/coaches, gemeenschapswachten en de diensten van voedsel- en sociale inspectie! Het statuut van wijkagent moet opnieuw bekeken worden, hij moet het aanspreekpunt zijn van de buurt en vooral zichtbaar aanwezig zijn! Ook het plaatsen van (verplaatsbare) camera’s kan in sommige situaties een deel van de oplossing zijn.
Het 3de thema mobiliteit omvatte voor het Vlaams Belang volgende aspecten:

  • Parkeren: het invoeren van een blauwe zone in de gehele binnenstad en het terug in eigen beheer nemen van de controle op parkeer overtreders en de samenwerking met de private partner APCOA stop te zetten. Het voorzien van meerdere gratis randparkings met aansluitend een rechtstreekse pendeldienst naar het centrum van de stad.
  • Het doortrekken van de Ring om zo een oplossing te kunnen bieden voor het sluipverkeer in het noorden van de stad en de toekomstige ontsluiting van de ‘Bruyne Stryd’ te vergemakkelijken.
  • Het bekijken van de mogelijkheid om terug verkeer toe te laten in de Gasthuisstraat na sluitingstijd van de winkels (bevorderen van sociale controle).
  • Meer en veilige fietsstallingen te voorzien, vooral dan nodig tijdens de weekend’s voor de jongeren die afzakken naar het centrum.
  • Het creëren van een ‘binnenring’ in het centrum van Turnhout

Bij het 4de thema ging het over het openbaar domein. Hierbij is het Vlaams Belang voorstander voor meer groen in de stad en stellen we voor om bij het heraanleggen van straten in de toekomst te kijken waar het plaatsen van extra groen mogelijk is, grote (licht)reclamepanelen kunnen best geweerd worden en in de plaats daarvan kan dan ook extra groen voorzien worden.
Ook moet er zoveel als mogelijk speelpleinen voorzien worden en moet de buurt ingeschakeld worden in het kader van sociale controle, eventueel het plaatsen van enkele lockers kan ook best eens bekeken worden voor het opbergen van bijvoorbeeld een trui, jas enz…
De toekomstige realisatie van de groene long in het project ‘Begijneveldekens’ vindt het Vlaams Belang een goede zaak.
Het plaatsen van extra vuilnisbakken is zeker geen overbodige luxe.
 
Het debat ging spijtig genoeg niet over specifieke zaken, maar de vraagstelling was eerder algemeen van aard waardoor de antwoorden dan ook in vele gevallen niet erg veel van elkaar verschilden. Het Vlaams Belang heeft zich bij monde van Vincent Diels  goed kunnen profileren, wat ook bleek uit een aantal reacties van aanwezigen in de zaal na het debat.

1 oktober: laatste gemeenteraad voor de verkiezingen

Een gemeenteraad zonder 'drive'. Enkel het Vlaams Belang komt nog tussen. Binnen de drie kwartier is het afgelopen.

2 oktober: Wildgroei plakborden

Overal in de stad worden plakborden 'in het wilde weg' geplaatst. TIM gaat daarbij driest te werk en houdt zich niet aan de afspraken tussen de partijen. Zo plaatsen zij bijvoorbeeld hun borden op het openbaar domein. Het VB houdt het allemaal bescheiden, maar klaagt de zaak wel aan bij de burgemeester.

Vandaag valt ook de nationale campagnefolder in alle brievenbussen.

3 oktober: bussen

Reeds meerdere dagen zijn onze kandidaten op de baan om hun individuele kaartjes te bussen.  Afdelingsvoorszitter Reccino Van Lommel  spant wel de kroon met het verspreiden van vele duizenden kaartjes en brieven. Dag in dag uit is hij onderweg, van 's morgens tot 's avonds. Naar verluidt is hij al enkele kilo kwijt. En dan hebben we het niet alleen over kaartjes… 🙂

6 oktober: markt en RTV

Terwijl een ploeg kandidaten niet zonder succes in de gietende regen de Turnhoutse markt bezocht met affiches en sandwichborden, was lijsttrekker Paul Meeus te gast in de RTV-studio's voor het Turnhoutse lijsttrekkersdebat.

7 oktober: debat in de Kuub en verkiezingsmeeting in Antwerpen

Zondagmorgen vond in de Kuub het traditionele debat van de Turnhoutse Cultuurraad plaats. Reccino Van Lommel sprak over het thema cultuur, Renaat Decoster over ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit en Paul Meeus over welzijn en financiën.  Wat opviel bij vriend en vijand: de dossierkennis van onze mandatarissen.

's Namiddags trokken we met een ploeg naar de nationale verkiezingsmeeting in de Antwerpse Zuiderkroon. Een massa volk, een uitstekende sfeer en prima toespraken. De sfeer zat er dus helemaal in om politieke energie op te doen voor de laatste campagneweek.

10 oktober: debat in Villa Mescolanza over welzijn, cultuur en diversiteit

Veel volk was er opgedaagd, waaronder tal van allochtonen. Een echt debat was het niet, want elke partij mocht om beurt netjes zijn standpunten naar voor brengen zonder te mogen ingaan op die van andere. Paul Meeus bracht onze duidelijke VB-standpunten naar voor: assimilatie voor vreemdelingen die hier (lang) willen blijven, stop het pamperbeleid, verantwoordelijkheid  van de ouders bij schoolfalen, noodzaak van het behoorlijk aanleren van het Nederlands, taalvereiste bij toekenning sociale woningen, allochtone verenigingen moeten ook de link met onze verenigingen n sociaal/cultureel leven willen leggen,… Terloops merkte hij op dat men allemaal wel de mond vol heeft over eender welke discriminatie, maar dat hij nog nooit protest hoorde wanneer VB-ers of zelfs hun kinderen (!) gebroodroofd worden…
Maar het was een goede info-avond en de sfeer was over de hele lijn hartelijk.

11oktober: laatste folder

In alle bussen van Turnhout werd nog een algemene VB-folder afgeleverd. Vier vrouwen vertellen hun redenen om op te komen voor het Vlaams Belang en de veiligheidsboodschap uit te dragen. Indrukwekkende getuigenissen!

Vandaag wordt ook het lijsttrekkersdebat van RTV uitgezonden (opgenomen op 7 oktober). Paul Meeus wordt overstelpt met sms-jes en telefoons om gefeliciteerd te worden. Hartverwarmend! Enkele collega's met heel grote ambities komen er maar erg magertjes uit. Als dat de toon wordt voor een nieuwe bestuursperiode, dan zal oppositie zeker nodig zijn! Herbekijk het debat: http://www.rtv.be/artikels/verkiezingen/2012100609290047_de-keuze-debat-turnhout

 
12 oktober: laatste tocht

Vandaag de laatste tocht langs de meer dan 20 afficheborden in de stad om te controleren of alles nog keurig hangt. De meeste partijen hebben zich keurig aan alle afspraken gehouden. De opdringerigheid van TIM in de publieke ruimte werd echter niet altijd gesmaakt…

Ook vandaag nog een korte toelichting van Paul Meeus bij de versplintering in Turnhout (Gazet van Antwerpen) en het zwembad (de Streekkrant).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...