Betaalde feestdag 11 juli nog niet voor morgen

25.03.2005 12.28u – Het Vlaams Belang drong eerder al meermaals aan bij de federale regering om van 11 juli zo snel mogelijk een officiële en betaalde feestdag te maken. Aanvankelijk leken de beleidsmakers dit idee te steunen. In het federaal regeerakkoord werd uitdrukkelijk gesteld dat de regering een overleg zou opzetten met de sociale partners over de opname van de feesten van de gewesten of de gemeenschappen in de lijst van de wettelijke feestdagen, zonder dat daarbij het totaal aantal feestdagen wordt verhoogd.

Senator Karim Van Overmeire vroeg gisteren minister van werk Freya Van den Bossche of we dit jaar op maandag 11 juli eindelijk mogen rekenen op een betaalde feestdag. Minister Van den Bossche deelde mee dat de Nationale Arbeidsraad inderdaad om advies werd gevraagd om de eerste vervangingsdag, een dag die men krijgt ter vervanging van een feestdag die valt op een zondag of dag waarop niet gewerkt wordt, bij voorrang te laten vaststellen op een communautaire feestdag. Uit dit advies van de NAR blijkt dat zij wel open staan voor dit principe, maar er wel voor kiezen een aanbeveling te richten aan de sectoren en ondernemingen, zodat zij zelf zouden kunnen oordelen over de opportuniteit ervan. Van den Bossche is op haar beurt bereid een aanbeveling hierover te sturen naar de Paritaire Comités.

Het Vlaams Belang vreest ervoor dat, ondanks de eerdere beloftes van de regering en ondanks aanbevelingen en overlegrondes, er weinig schot komt in het dossier. Kortom, zoals de zaken er nu voor staan, maakt 11 juli ook dit jaar geen schijn van kans om een wettelijk betaalde feestdag te worden voor iedere Vlaming.

Joris Van Hauthem
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...