Belastingen in Turnhout stijgen

Tijdens de afgelopen gemeenteraad van 30 december werden op de valreep nog een resem belastingreglementen goedgekeurd door de nieuwe meerderheid en het leeuwendeel van de N-VA-fractie. Raadslid Reccino Van Lommel haalde dan ook zwaar uit naar het college. Immers, “De belastingen zullen niet stijgen.” Het is zowaar een belofte die gemaakt werd toen het nieuwe college werd geïnstalleerd. Wat betreft de aanvullende belasting op personenbelasting blijft het tarief inderdaad bevroren op 7,5%. Hetzelfde geldt voor de opcentiemen voor de on(t)roerende voorheffing die zouden blijven steken op 1450. Als je de tarieven vergelijkt met de andere gemeenten in onze regio (of zelfs de stad Herentals) dan zien we dat Turnhout er met kop en schouders bovenuit steekt én dat het maar zeer beschamend zou zijn geweest als men de huidige tarieven zou optrekken. Om een vergelijking te maken met bijvoorbeeld Oud-Turnhout: een geïndexeerd KI van 2000 euro levert voor Turnhout 725 euro op in de stadskas, terwijl dit in Oud-Turnhout slechts 400 euro zou zijn. Zelfs de stad Antwerpen heeft lagere opcentiemen dan Turnhout. Destijds hebben wij ons verzet tegen deze te hoge aanslag en blijven vandaag van mening dat die niet competitief zijn om gezinnen in onze stad aan te trekken.

 

Schepen Francis Stijnen stelde enkele maanden geleden dat men “creatiever wordt als men in crisissituaties verkeert”. Dat Turnhout het afgelopen jaar een zware crisis heeft doorgemaakt, staat als een paal boven water. Maar die genoemde creativiteit blijkt ongebreideld te zijn en lijkt zich te vertalen in een verhoging van allerhande belasting- en retributiereglementen. Allereerst wordt de algemene dienstenbelasting voor gezinnen en bedrijven verhoogd met –voor een doorsnee gezin- 50% van 40 naar 60 euro. Het vreemde is dan nog dat eenmanszaken of kleine vennootschappen die gevestigd zijn op hetzelfde woonadres eveneens 60 euro mogen neerdokken onder het mom van deze diensten. Dame en heren van het college: Op welke extra geprivilegieerde diensten mogen zij rekenen als deze mensen in globaliteit het dubbel betalen ten opzichte van anderen? Onze vraag om de belasting slechts één maal per postadres te heffen én dat in dat geval het hoogste tarief dat in aanmerking kan komen moet gelden, werd vreemd genoeg niet weerhouden.

 

Het tarief voor de tweede verblijven stijgt van 125 euro in 2013 naar 500 euro in 2014 om uiteindelijk uit te komen op 1000 euro in 2015. Turnhout lijkt wel het Blankenberge van de Kempen te worden. We kunnen best begrijpen dat men leegstand wil aanpakken en dat de woonmarkt best zo goed mogelijk geoptimaliseerd wordt, maar je kan er moeilijk om heen dat andere mensen die het goed menen én naar Turnhout komen worden gepenaliseerd. Het argument dat op de verenigde commissie werd aangehaald dat zij “geen gemeentebelasting betalen” snijdt geen hout. Je kan hun gebruik van onze faciliteiten bezwaarlijk vergelijken met mensen die hier dag in dag uit wonen. Het zal allemaal resulteren in een mogelijke zwendel waarbij gespeeld zal worden met domiciliëringsadressen.

 

De creativiteit reikt zo ver dat men uit het niets seksshops, wedkantoren, rendez-voushuizen en privé-clubs wil sturen met een zogenaamde “sturende” belasting. Kan allemaal goed zijn, zij het dan wel dat in de afgelopen dagen aan het licht kwam dat de aanwezigheid van die “faciliteiten” slechts zeer beperkt aanwezig is in Turnhout en dat het dus echt niet gaat om een sturende maar wel een zuiver op inkomsten geënte belasting.

 

We vinden het alvast een goede zaak dat het tarief voor het verwijderen van zwerfvuil gestegen is. Te weinig wat ons betreft. Dit is nu eens belasting waarbij een gevoelige verhoging echt “sturend” zou kunnen werken. Wij stelden dan ook voor om het tarief voor het verwijderen van klein zwerfvuil op te trekken naar 50 euro in plaats van de voorgestelde 30 euro en dat het tarief voor het opruimen van sluikstorten stijgt naar 250 euro per beginnende ton in plaats van 206 euro. Hoewel het Vlaams Belang aanvankelijk aannam dat het college –dat zwaar wil inzetten op sluikstorten- ons hierin zou volgen, moesten wij vaststellen dat ons constructief voorstel niet werd weerhouden.

 

En uiteraard blijft men ondernemingen achtervolgen met een belasting op drijfkracht wat een heuse pestbelasting kan genoemd worden. Tot vervelens toe moeten wij in de gemeenteraad blijven ijveren voor de afschaffing ervan. Het bestuur dat eerst komt aandraven met relance, vraagt aan de raad een goedkeuring om deze belasting in stand te houden. We haalden meermaals volgend voorbeeld aan: een gemiddeld bedrijf met een milieuvergunning klasse 2 en een geïnstalleerd vermogen van 500 kW (wat zeker niet overdreven is), betaalt 6250 euro aan onze stad. Een bedrijf met 1000 kW 12500 euro. Je zal maar werkgelegenheid creëren als je op die manier het ondernemerschap de mond snoert. Hetzelfde geldt voor taxibedrijven: de afgelopen jaren mochten we vaststellen dat de ene na de andere verzeild geraakte in een faillissement. Vandaag moeten wij vaststellen dat de belasting op taxivoertuigen wordt verdubbeld. Het zijn slechts enkele voorbeelden…


Op de valreep werden dus nog snel belastingen verhoogd of uitgevonden. De burger is dus gewaarschuwd: Het fabeltje dat de belastingen niet gestegen zijn, deugt helemaal niet. Het is duidelijk dat er te weinig visie tot uiting komt in deze belastingreglementen en dat ze enkel bedoeld zijn om geld in te zamelen. 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...