Alle beloften ingeslikt

Naar aanleiding van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord was Gerolf Annemans te gast in het debatprogramma Terzake. Hij hekelde de talloze ingeslikte verkiezingsbeloften van de N-VA.

Waar N-VA, CD&V en Open VLD voor de verkiezingen unisono stelden dat de belastingdruk moest dalen, stelt het Vlaams Belang vandaag vast dat net het omgekeerde wordt gerealiseerd. Zo wees Gerolf Annemans er op dat de factuur onverbiddelijk wordt doorgeschoven naar de middenklasse, de grote gezinnen en sociaal kwetsbare groepen zoals de alleenstaande ouders, gepensioneerden en laaggeschoolden. Zij zullen immers de afslanking van de woonbonus, de stijging van de water- en energiefactuur en de daling van de kinderbijslag het hardste voelen. Van de ettelijke beloften inzake lastenverlaging is als bij wonder geen sprake meer, integendeel. De Vlamingen verarmt structureel door dit akkoord. 

“La Flandre, grande perdante”

Volgens Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans is het regeerakkoord, met een N-VA-er als minister-President, bovendien alles behalve Vlaams. Zo is de passage dat de zesde staatshervorming loyaal zal worden uitgevoerd een slag in het gezicht van Vlaanderen. Eind vorig jaar titelde La Libre Belgique nog op basis van een studie van de universiteit van Namen ‘La Flandre, grande perdante de la sixième réforme de l'État” (Vlaanderen, grote verliezer van de zesde staatshervorming). De winnaar bleek de federale overheid. De middelen voor de nieuwe bevoegdheden worden immers maar voor 87 procent overgeheveld naar de regio's en dus doet de Belgische overheid gouden zaken. Terwijl Brussel bijkomend wordt gefinancierd en Wallonië garanties krijgt, loopt de factuur die Vlaanderen moet ophoesten op tot 3 miljard euro per jaar of 500 euro per Vlaming. Voor de N-VA voor de verkiezingen onbespreekbaar, vandaag voert ze het uit.

Federale kieskring

De staatshervorming bevatte ook een belangrijk communautair luik waarin onder meer de oprichting van een Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap wordt voorzien, waardoor Brussel sluipenderwijs wordt uitgebreid over heel Vlaams-Brabant. Voor de N-VA voor de verkiezingen onbespreekbaar, vandaag voert ze het uit. 

Als derde punt haalde Annemans de uitvoering van de nefaste onderwijshervorming aan die onder meer de afschaffing van het ASO omvat en onze onderwijskwaliteit op de helling zet. Voor de N-VA voor de verkiezingen onbespreekbaar, vandaag voert ze het uit.

Herbekijk hier de uitzending. 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...