11 juli in Turnhout

Gisteren vond de jaarlijkse traditionele 11 juli-viering plaats in onze stad volgens het aloude klassieke patroon: bloemenhulde aan het standbeeld van Jozef Simons bij het kasteel en nadien academische zitting en receptie in het stadhuis. Tussendoor ook samenzang van liederen over de Kempen, het Gebed voor het Vaderland en de Vlaamse Leeuw.

Er was behoorlijk wat volk dit jaar. Bij het Jozef Simonsmonument – dat op uitdrukkelijk verzoek van onze fractie was opgeknapt en ontdaan van graffiti -werden bloemen neergelegd door het stadsbestuur, de Vlaamse oud-strijders (VOS)en door het Vlaams Belang.
Nadien in het stadhuis mochten we enkele door en door Vlaams-nationale redes aanhoren van Leo van Mierlo (voorzitter VOS) en gelegenheidsspreker Guido Naets. Deze laatste pleitte onomwonden voor Vlaamse onafhankelijkheid als enige oplossing voor het Belgische probleem. (U kunt zijn rede lezen in de bijlage.)

Ook burgemeester Hendrickx liet zich niet onbetuigd en toonde zijn Vlaamse reflex. Maar meer nog kwam hij op voor Turnhout als kerngebied van onze regio en riep tot driemaal toe àlle (!) politieke partijen op om hieraan mee gestalte te geven.

Onder de aanwezigen een forse VB-delegatie en een afvaardiging van CD&V, één VLD-raadslid en één sp.a-raadslid. Groen! en Turnhout Vooruit waren niet te bespeuren…

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...