11 juli 2010 in Turnhout: Pover!


11 juli 2010: Vlaams Belang klaagt de onzorgvuldige en povere bevlagging


aan in de stad Turnhout en pleit voor een dynamischere viering
Elk jaar richt het Vlaams Belang in de aanloop naar 11 juli een schrijven aan het stadsbestuur met de vraag toe te zien op een correcte en duidelijke bevlagging in de stad conform de voorschriften.


Dit jaar was het daarmee maar pover gesteld en het bleek duidelijk dat het stadsbestuur geen al te grote inspanning heeft geleverd. In de officiële voorschriften wordt nochtans duidelijk bepaald dat de bevlagging geldt voor openbare gebouwen waar diensten van de Vlaamse regering gevestigd zijn of voor instellingen die ressorteren onder de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest, alsook voor de gebouwen van provincies en gemeenten”. Wie in Turnhout heeft rondgekeken, kon met eigen ogen vaststellen dat lang niet alle openbare gebouwen bevlagd waren. Aan het Begijnhof – eigendom van het OCMW – bijvoorbeeld bleven de vlaggenmasten leeg. Aan de OCMW-gebouwen in de Albert van Dyckstraat waren de vorig jaar beloofde vlaggenmasten zelfs nog nergens te bespeuren. De enige die echt “goed” bevlagd was, was de burgemeester zelf, want die vindt het nog altijd nodig op 11 juli met tricolore Belgische sjerp rond zijn buik te paraderen… Begrijpe wie kan. Ook in de binnenstand ademde Turnhout niet Vlaams. Vlaggenmasten bleven bekleed met de ondertussen bekende troosteloze speelkaartenbanieren. Anders was dat in 2002, toen ook hier n.a.v. 700 jaar Guldensporenslag extra leeuwenvlaggen de stad sierden.


Voorts vindt het Vlaams Belang dat de traditionele 11 juli-viering wel eens in een nieuw kleedje mag gestoken worden. In ons verkiezingsprogramma van 2006 schreven we: Een cultuurbeleid begint bij de erkenning van de eigen cultuur. We vinden het dan ook nodig dat de stad via de Warande en de dienst Toerisme jaarlijks een groots opgezette Guldensporenviering op het getouw zet die op een eigentijdse manier wordt opgebouwd rond gegevenheden uit de traditie, maar ook uit de cultuurbeleving van vandaag.” Wat houdt het schepencollege tegen om bijvoorbeeld de zomerprogrammatie op de Grote Markt in het weekeinde het dichtst bij 11 juli af te stemmen op het feest van de Vlaamse Gemeenschap door bijvoorbeeld een avond van het Vlaamse/ Nederlandstalige lied te organiseren en aan de bevolking duidelijk mee te geven dat een en ander hierin kadert? Een eigentijds academisch gedeelte kan daarnaast nog altijd perfect plaatsvinden op de dag zelf aan het Jozef Simonsmonument en/of in het stadhuis.


Ten slotte betreurt het Vlaams Belang de maar erg oppervlakkige, troosteloze en nietszeggende toespraak van burgemeester Stijnen. Gelukkig waren er nog de hoogbejaarde, maar erg Vlaamsbewuste Leo van Mierlo van de Vlaamse Oudstrijders die nog eens de Vlaamse puntjes op de ‘i’ zette alsook de cabaretvoorstelling ‘België in zijn blootje en Vlaanderen in zijn hemd’ door Karel Declercq.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...