Zelfstandig ziekenhuis?!

Einde februari werd een principeovereenkomst bereikt tussen het stadsbestuur, het OCMW-bestuur en de geneesheren van het Sint-Elisabethziekenhuis om de verzelfstandiging van het ziekenhuis te realiseren via de oprichting van een vzw-structuur. In onze persmededeling van einde november stelden wij dat dit wellicht nog de enige uitweg was om uit de fusie-soap te geraken. Onze fractie heeft dan ook in de gemeenteraad van 6 maart dit principeakkoord ondersteund. Niettemin stelden wij daar zeer duidelijk bij dat dit geen “carte blanche” is voor wat nu gaat volgen. Er blijven immers nog een aantal fundamentele vragen te beantwoorden. We geven er enkele: Op welke wijze en in welke mate zal het doorlichtingsrapport gevolgd worden? Hoe zal de nieuwe vzw-structuur concreet ingevuld worden? Hoe wordt omgegaan met de schulden uit het verleden? Hoe zal vanuit de nieuwe structuur aangekeken worden tegen nieuwe fusieplannen of hoe zullen andere samenwerkingsverbanden uitgebouwd worden?
Het Vlaams Belang zal stap voor stap de verdere evolutie beoordelen en zijn standpunten daarop baseren. We hopen daarbij ook dat ons pleidooi ten aanzien van de burgemeester voor een zo groot mogelijke transparantie en informatieverstrekking over politieke verhoudingen en partijgrenzen heen niet in dovemansoren zal vallen.
Dat er dringend stappen vooruit moesten gezet worden in dit dossier, is duidelijk. Het is nu aan alle verantwoordelijken om er eindelijk werk van te maken.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...