Wij komen niet!

Geachte leden van het college van burgemeester en schepenen,

Wij ontvingen uw uitnodiging om op 25 februari aanwezig te zijn op een receptie in het stadhuis.

Als democraten en pleitbezorgers voor een onafhankelijke republiek Vlaanderen, geleid en vertegenwoordigd door een democratisch verkozen staatshoofd, kunnen wij onmogelijk ingaan op uw uitnodiging om aanwezig te zijn op een receptie waarop niet-verkozen vertegenwoordigers van de huidige staat België, i.c. Filip Van België en zijn echtgenote, zullen verwelkomd worden.

Met vriendelijke groeten,

Paul Meeus, Lieve Driesen, Reccino Van Lommel, Erik De Quick

Democratisch verkozen mandatarissen van de Vlaams-nationalistische partij Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...