Wie verbrandt zijn handen?

Nu de meerderheid – in casu de CD&V – in Turnhout twee fractieleden bij wijze van tuchtsanctie de woestijn in jaagt, wordt het uitkijken naar een derde politieke fractie om het zwaar gehavende schip drijvende te houden. De twee uitgedreven CD&V-ers zullen naar alle aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid als onafhankelijke (wellicht) raadsleden  geen enkele steun meer verlenen aan de meerderheid.
De vraag is dan ook wie zo dapper zal zijn om zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn nek en zijn kop te riskeren… Eén zekerheid is er alvast in de Turnhoutse politiek: aan het Vlaams Belang komt men het niet vragen omwille van de cordon-obsessie. Open VLD die klaar en duidelijk  oppositie heeft gevoerd tegen het mobiliteitsplan, weet ook wel beter. Alle ogen zijn dus gericht op Groen! In de wandelgangen van de CD&V en daarbuiten worden zij immers het luidst genoemd.
Als dat waar is, zijn we benieuwd op welke wijze de depannering zal geregeld worden. Wordt het passieve steun door onthoudingen of actieve steun met alle voordelen en beloftes er aan verbonden, of met nog een andere toverformule? We zullen zien. Al kunnen we ons van de erg militante fractieleidster moeilijk inbeelden dat zij na jaren oppositie haar handen aan dit stinkend potje gaat verbranden.Wij hopen dan ook dat het oude Vlaamse spreekwoord niet bewaarheid wordt: “Omwille van de smeer likt de kat de kandeleer.”
Hoe dan ook, wie de in de minderheid gestelde meerderheid vanuit de oppositie mee gaat steunen, zal er niet veel vrienden en sympathie bij krijgen…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...