Wie stemt Vlaams Belang?

“Ik haat en verafschuw het Vlaams Belang. Hun ideologie en politici, het simplisme van hun slogans en hun onverbloemde racisme boezemen me niks dan afkeer in.” Die eerlijke bekentenis rolt uit de pen of laptop van Hilde Sabbe in de inleiding van een paginagroot interview (Het Laatste Nieuws, 18.09.06) met drie gewone Vlamingen die er graag voor uitkomen dat ze voor het Vlaams Belang stemmen.

Hilde Sabbe en het Vlaams Belang, dat is water en vuur. Er gaat geen week voorbij of ze schreeuwt in een blinde scheldtirade haar frustratie uit over het alsmaar groeiende succes van onze partij. Het is natuurlijk haar goed recht om het niet met ons eens te zijn. En kritiek is best toegelaten, maar een journalist(e) die van zichzelf weet dat hij/zij alleen maar haat en diepe afkeer voelt voor een bepaalde partij of overtuiging, zou gewoon uit journalistieke beroepseer en fatsoen best over wat anders schrijven. Want hij/zij moet beseffen dat de lezer dan immers geen eerlijk, genuanceerd verhaal te horen of te lezen krijgt.

“Waarom kiezen al die mensen toch voor het Vlaams Belang”, vroeg Hilde Sabbe zich nu af. En dus heeft ze er enkele opgezocht voor een gesprek. Kijk eens aan, denk je dan. Er is nog hoop. Maar ook nu voelt Hilde Sabbe de onweerstaanbare drang om haar gesprekspartners te bekeren. En dus vist ze nog wat dwaze clichés uit haar grabbelton. Zoals: “Op het VB moet u niet rekenen voor een beter pensioen. Studies hebben aangetoond dat het VB niét de partij is van de kleine man. Als zij aan de macht komen, zouden ze vooral het grootkapitaal en de werkgevers steunen. Weet u dat?” Geeuw… Wat een klinkklare onzin. Of: “Wilt u, net zoals het VB, alle vreemdelingen buiten?” Tja, de afkeer tegenover het Vlaams Belang vertroebelt de juiste waarneming en de correcte weergave van onze standpunten een beetje…

Maar de 3 kiezers zijn niet onder de indruk. Het zijn heel gewone, beschaafde mensen, met een stevige portie gezond verstand. Caroline (45) werd onlangs geopereerd aan borstkanker en is nu thuis. Problemen met vreemdelingen heeft ze nooit gehad. Op haar laatste werk had ze een fijne Marokkaanse collega waarmee ze ’s middags al eens ging eten. Dat het Vlaams Belang ‘racistisch’ zou zijn, daar gelooft ze geen barst van. “Ze willen gewoon een regularisatie (ze bedoelt wellicht een strenge maar rechtvaardige aanpak, nvdr) en dat er geen vreemdelingen meer bijkomen. Neem nu die slogan: ‘eigen volk eerst’. Ik kan dat verstaan, omdat wij op bepaalde vlakken achtergesteld worden. Eén voorbeeld: doe als Belg een aanvraag voor een sociale woning en je staat drie jaar op een wachtlijst. Doet een allochtoon hetzelfde, dan mag je zeker zijn dat het gemeentebestuur of het OCMW alles in het werk zal stellen om hem te helpen.”

Gie (55) uit Hoboken heeft zijn buik vol van allochtone ‘hangjongeren’ die de boel verzieken en die er – mogelijk – met zijn wagen vandoor gingen. Maar hij heeft wel een Marokkaanse buurman, voor wie hij graag het gras afrijdt als hij met vakantie is. “Op 8 oktober zal het wel zijn van ‘zijt ge weer gaan stemmen voor dat Vlaams Belang?” en dan antwoord ik ‘ja’, maar de volgende dag zeggen we elkaar evengoed weer vriendelijk gedag…”

Georges (75) is homo, en – zo werpt Hilde Sabbe hem onbegrijpend en verwijtend voor de voeten – “nu stemt u voor een partij die tegen het homohuwelijk is. Vreemd, toch?” Maar Georges kaatst de bal terug: “Ik ben ook niet voor het homohuwelijk. Ik vind: als homo moet je de gevolgen accepteren van je geaardheid, en niet proberen een pseudo-gezin te vormen. Ik ben ook tegen adoptie door homokoppels.”

In de inleiding van haar interview beweert Hilde Sabbe dat de haat en afkeer “wederkerig” zouden zijn. Maar ze vergist zich. Haat is dom en wij haten Hilde Sabbe niet. Tegenover zoveel frustratie, simplistische verzinsels en versleten clichés passen alleen medelijden en een meewarig hoofdschudden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...