Waar blijft de pers?

De meerderheid in de Turnhoutse gemeenteraad van 29 juni was nog maar eens niet in aantal. Daarop blokkeert de oppositie eensgezind een deel van de agenda, waardoor de goedkeuring van de rekening 2008 wordt verschoven naar september. Ook een stemming over de rooilijnbepaling van een omstreden bouwsituatie wordt op vraag van de VLD verdaagd met de belofte tot nader onderzoek én informatieverstrekking. Dezelfde partij deelt haar jaarlijks rapport uit aan het college inzake het jeugdwerkbeleidsplan. Het Vlaams Belang kapittelt het college over het feit dat van de beloofde betrokkenheid van de politieke fracties bij de bepaling van het ontwerp voor de Grote Markt niets in huis is gekomen. Er worden ook door het VB fundamentele vragen gesteld naar de samenwerking of zelfs integratie tussen de stad en het OCMW, en vooral naar waar het verschil in opvattingen zit.
Voldoende stof voor een bewogen, maar gestoffeerde gemeenteraad, zo vlak voor de zomer.
Nochtans vernemen we de volgende week hierover niets in de lokale pers, ook al waren de journalisten aanwezig… Wel lezen we in de pers allerhande berichten over collegebeslissingen en zaken die zullen uitgevoerd worden nadat ze op de commissies werden toegelicht. De goed nieuws show wordt wél gebracht. De kritiek of de kritische vragen niet…
Vaak wordt gezegd dat politici niks doen en er maar gewoon zitten. Meer nog: men zegt dat men er niets over leest in de pers. In Turnhout zetten zich nochtans tal van politici – niet in het minst uit de oppositie – in om effectief en met kennis van zaken hun job te doen. Dat dat geen weerklank vindt in de lokale pers of de streekedities van de grote kranten, is dan ook niet de schuld van de politici die dagelijks op de bres staan en het vuur uit hun sloffen lopen om vaak méér dan gewoon aan hun mandaat gestalte te geven. We kunnen ons afvragen waarom sommige journalisten aanwezig zijn op de perstribune van de gemeenteraad…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...