Vrije verkiezingen? Vrije meningsuiting?

Een democratie is maar echt een democratie in zoverre de voorwaarden vervuld zijn waarin een vrij debat van tegengestelde ideeën kan plaatsvinden, waarover het kiespubliek zich dan een idee kan vormen. Democratie creëert een ruimte waarin een vrije pers objectief en naar beste vermogen rapporteert over de verschillende meningen.

U merkt het: democratie en vrije verkiezingen als orgelpunt van de democratie, als apotheose van de democratie, zijn alleen mogelijk mits het recht op vrije meningsuiting wordt gerespecteerd en mits een vrije pers haar rol kan vervullen. Een pers die niet slechts het aanhangsel is van allerlei partijbelangen, maar over àlle partijen vrij kan en moet rapporteren.

Als men de signalen van de laatste weken en dagen opvangt, moet men nochtans beginnen vrezen voor de democratie en de vrije verkiezingen in België. Enkele voorbeelden:

1. In sommige gemeenten waar men elektronisch stemt, staat een democomputer ter beschikking van de burgers die alvast even willen oefenen. U kan er de partij aanklikken die uw stemvoorkeur wegdraagt, alleen niet… voor Vlaams Belang. Onze partij tekende protest aan, en verspreidde een persmededeling.

2. De zogenaamd vrije pers weigerde ook al in het verleden publiciteit van het Vlaams Belang op te nemen. Maar nu weigert ook de reclamepers die onder de VUM-groep valt (oa. Passe-Partout) onze publiciteit.

3. Heeft u vorige week (20.09.2006) het actualiteitsprogramma Terzake op Canvas gezien gewijd aan de stad Gent? Enkele partijen werden dik in de verf gezet – sp.a van Freya Van den Bossche en CD&V van de in Gent voorlopig onbekende Filip Van Laeken. VLD kwam – net als Groen! – eerder marginaal in de verf. Maar voor een buitenstaander moet het geleken hebben alsof er in Gent geen Vlaams Belang actief is, alhoewel onze partij er met 22% van de stemmen de grootste oppositiepartij is. Ook “toevallig” is dat de staatszender geen enkele Gentenaar vond die voor het Vlaams Belang zou stemmen, terwijl men heel “toevallig” een medewerker van de socialistische schepen Karin Temmerman tegen het lijf liep, die even kwam verklaren hoe goed haar schepen het eigenlijk wel doet.

Misschien moet men op de verkiezingsbrieven gewoon vergeten de lijst en de naam van het Vlaams Belang te vermelden…

We zouden nog tal van voorbeelden kunnen aanhalen waarbij onze partij in het slachtoffer is van bevooroordeling, halve waarheden en hele leugens en persboycot. Denken we maar aan de onevenredige aanwezigheid in uitzendingen van de openbare omroep. Ook de "Uitzendingen door derden" moesten er destijds aan geloven omdat… de kijkcijfers van het Vlaams Belang de grootste waren.

De grote media – televisie en pers – gaan geregeld in de fout tegenover het Vlaams Belang. Daardoor wordt het open en democratisch debat gehinderd en zelfs verhinderd.

Gelukkig zijn de "kleine media" – en daar bedoelen we niks slechts mee – op het lokale vlak een pak correcter. In Turnhout mogen we zo deze campagne – en ook daarvoor overigens – genieten van een evenredige aandacht bij de lokale radio (TOS en YORA), bij de regionale televisie RTV en ook bij de druk bezochte weblog "Gazet van Turnhout" (het vroegere turnhoutblogt). Als het goed is, zeggen we het ook. Ere wie ere toekomt.

Paul Meeus
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...