Voor een aalmoes…

Turnhout Vooruit haalde een zetel binnen in de gemeenteraad. Daarmee bereikte de partij haar belangrijkste doelstelling.
De stemmen waren nog maar net enkele uren geteld of Turnhout Vooruit bleek zich grijpgraag aan te schurken bij de nieuwe centrum-linkse meerderheid in Turnhout van christendemocraten en socialisten. Geen schepenzetel, maar een OCMW-zetel was voldoende voor de partij om zich voor zes jaar te verbinden aan het nieuwe bestuur.

Heel merkwaardig vonden we dat… Want was het niet datzelfde Turnhout Vooruit dat in juni jl. aan het Vlaams Belang kwam vragen om samen een kartel te vormen zodat zij ook een of meerdere verkozenen zouden halen?! Gelukkig besliste ons partijbestuur om niet op die vraag in te gaan. En was het niet datzelfde Turnhout Vooruit dat om zijn voordrachtsakte te kunnen indienen – met succes – een beroep deed op het vermaledijde Vlaams Belang om twee handtekeningen van uitttredende gemeenteraadsleden te leveren?! (Tussen haakjes: het zou niet de enige partij zijn die daarvoor bij ons kwam aankloppen…) Merkwaardig dus dat een partij bij iedereen te rade gaat om toch maar een mandaat(je) in de wacht te slepen. Nu is het dus gelukt met de nieuwe meerderheid. We wensen Turnhout Vooruit veel succes bij zijn nieuwe vriendenclub. Of de achterban – die wij ondertussen toch ook wat beter leerden kennen – hier allemaal zo gelukkig mee is, is een andere vraag.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...